10 ha rừng và 30.000 cây xanh tạo mà…

10 ha rừng và 30.000 cây xanh tạo mà…

Tiếp nối việc trồng cây tăng mảng xanh thành phố tại TP.HCM và Hà Nội, ngày 16.8 vừa qua, OMO kết hợp cùng nhiều đơn vị dặm lại và trồng mới 10.000 cây phi lao tại khu vực ven biển Gò Công Đông, Tân Phú Đông. Kế hoạch cũng sẽ khai triển trồng 10.000 cây đước tại xã Lengthy Vĩnh, huyện Duyên Hải, Trà Vinh và phủ xanh 10 ha rừng với 10.000 cây thân gỗ và cây có thể làm thức ăn cho động vật (lim xanh, vù hương, lát hoa…) tại Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa) trong tháng…

Full view

Trả lời