5 nha bang Viet lien quan vu nghi an lua

5 nhà băng Việt liên quan vụ nghi án lừa đảo xuất khẩu 100 container …

<a href="https://thanhnien.vn/doanh-nghiep-dieu-keu-cuu-vi-co-the-mat-hang-tram-container-hang-post1436702.html" title="<a href='https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep/' title='Doanh nghiệp’ target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Doanh nghiệp điều kêu cứu vì có thể mất hàng trăm container hàng”>100 container điều trị giá gần 1.000 tỉ đồng xuất khẩu sang Ý của các doanh nghiệp Việt Nam đang có nguy cơ mất trắng. Trong vụ này, có 5 nhà băng Việt Nam liên quan, thông qua việc thu hộ tiền.

  • Tiêu, điều, gạo… rớt giá
  • Hạt điều VN chiếm 80% về lượng nhưng chỉ chiếm 18% chuỗi giá trị toàn cầu
  • Doanh nghiệp điều kêu cứu vì có thể mất hàng trăm container hàng

Click: Xem thêm

Trả lời