7 giam khao cua Binh chon lanh dao cong nghe

7 giám khảo của Bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ 2022

Ông Nguyễn Lộc Vũ, Giám đốc công nghệ VnExpress, là một trong những giám khảo của chương trình Bình chọn lãnh đạo công nghệ xuất sắc 2022.

Ông là chuyên gia trong lĩnh hạ tầng công nghệ với hơn 15 năm kinh nghiệm, “chỉ huy trưởng” trong nhiều dự án hiểm yếu của VnExpress, như xây dựng nền tảng VnExpress, nền tảng xử lý tin tức cho biên tập viên – Editor Platform…

Dưới sự dẫn dắt của ông Vũ, VnExpress là một trong những đơn vị nội dung số đầu tiên chuyển đổi thành công IPv6, sớm hơn hai năm so với kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Ông cũng là kiến trúc sư trưởng, chỉ đạo nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới như AI, BigData, học máy vào việc cải thiện trải nghiệm của bạn đọc, tự động hoá trong sản xuất nội dung, phân loại bình luận, đề xuất tin liên quan…

Click: Xem thêm

Trả lời