Ai mua 10 trieu co phieu ROS thuoc ‘he sinh

Ai mua 10 triệu cổ phiếu ROS thuộc ‘hệ sinh thái’ Trịnh Văn Quyết?

doanh nghiệp CP Xây dựng FLC Faros (mã ROS) vừa có báo cáo về một cá nhân đã mua 10 triệu cổ phiếu ROS để trở nên cổ đông lớn doanh nghiệp này.

  • Gần 400 cổ phiếu giao dịch dưới mệnh giá khi VN-Index liên tục đi xuống
  • FLC báo lỗ nặng, ROS chưa công bố tài chính do không có người ký tên
  • Nhà đầu tư chứng khoán nên làm gì thay vì hoảng loạn, tháo chạy?

Click: Xem thêm

Trả lời