EVNHCMC ký kết thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua Mobile Money

EVNHCMC ký kết tính sổ tiền điện không dùng tiền mặt qua Mobile Mon…

EVNHCMC ký kết thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua Mobile MoneyChiều 29-12, Tổng Công ty Điện lực TP HCM đã ký kết hợp đồng thanh toán hóa đơn tiền điện không dùng tiền mặt với Tổng Công ty Viễn thông TP HCM (VNPT) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam (Viettel).

Click: Xem thêm

Ban hanh quy dinh moi ve nhung dieu dang vien

Ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) thống nhất cao ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu bế mạc hội nghị sáng 7/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói quy định mới nêu trên sẽ là căn cứ, cơ sở hiểm yếu để coi xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Theo Tổng bí thư, Đại hội XIII đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 biện pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh thực hành nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Ông cho biết điểm mới lần này là Trung ương đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực…

Đồng thời, hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cũng bổ sung, làm rõ hệ thống những thể hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “tiêu cực” sát hợp tình hình mới. Trong đó, nhấn mạnh, hiểm nguy nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mệnh, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái ý kiến, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí tranh đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ hoạ theo những nhận thức, ý kiến sai trái, sai lệch; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn nghĩa vụ, chức trách được giao; không thực hành đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt đảng.

Tổng bí thư nói sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: Sống ích kỷ, thực dụng, thời cơ, chuộc lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Theo ông, từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, hiểm nguy khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, cừu địch, thời cơ, bội nghịch lại lý tưởng và sự nghiệp cách mệnh của Đảng và của dân tộc.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Tọng phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, họp phiên bế mạc sáng 7/10. Ảnh: Nhật Bắc

Trung ương khẳng định, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, nghĩa vụ trước Đảng, trước dân…

Về nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới, Trung ương thống nhất cao phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp mà hội nghị Trung ương 4 khoá XII đã đề ra; đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, biện pháp.

Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Tổng bí thư nêu rõ phải thực hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; phát huy vai trò giám sát của dân chúng, của báo chí, của công luận.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, muốn nghị quyết và kết luận này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc… Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ hiểm yếu, có ý nghĩa quyết định.

Từng Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hành nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn.

Tổng bí thư cũng nêu rõ phải thực hành nghiêm, có hiệu quả cụ thể hơn nữa quy định về những điều đảng viên không được làm. Tại kỳ họp này, Trung ương đã bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy định này theo đúng tinh thần, nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, điều lệ của Đảng và luật pháp của Nhà nước

“Khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hành, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới”, Tổng bí thư nói.

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) khai mạc sáng 4/10, ngoài nội dung trên, các uỷ viên Trung ương cũng cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước…

Quy định số 47 ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương nêu 19 điều đảng viên không được làm. Trong đó, đảng viên không được nói, làm trái hoặc không thực hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng…

Đảng viên cũng không được làm những việc mà luật pháp không cho phép; không cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố…

Hoàng Thùy