Dai hoi co dong thuong nien cuong thinh Incons dong

Đại hội cổ đông thường niên cường thịnh Incons đồng thuận mục tiêu tăng trưởng

Với chủ đề “Bệ phóng vững vàng – Bứt phá vươn xa”, Đại hội đã thông qua 3 báo cáo và 9 tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động mua bán năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022, khẳng định những nỗ lực vượt bậc của tổ chức trong một năm khó khăn chung của cả nền kinh tế và kiên định với mục tiêu chiến lược cho những năm tiếp theo.

Đại hội cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons đồng thuận mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT tổ chức Cổ phần cường thịnh Incons phát biểu khai mạc Đại hội

Kết quả hoạt động năm 2021

Báo cáo tại Đại hội, Ban Lãnh đạo tổ chức Cổ phần cường thịnh Incons cho biết năm vừa qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, giãn cách xã hội kéo dài đã tác động việc thi công các công trình trên diện rộng gây liên quan lớn đến tiến độ các dự án và tình hình mua bán của phần lớn doanh nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, chính nhờ thấu hiểu thị trường, năng lực tài chính mạnh mẽ và sự linh hoạt trong điều hành mua bán, HTN đã vượt qua năm 2021 với nhiều kết quả nổi trội, cụ thể:

• Doanh thu thuần của cường thịnh Incons ghi nhận 6.164 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ;

• Lợi nhuận sau thuế là 241 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ;

• Tổng tài sản của tổ chức đạt 7.688 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2021), tăng 39% so với đầu năm;

• Vốn điều lệ đạt 891 tỷ đồng, tăng 170% (tính đến ngày 31/12/2021) so với đầu năm.

Đại hội cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons đồng thuận mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 2.

Đoàn chủ toạ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Trong năm 2021, HĐQT đã dẫn dắt, quản trị tổ chức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. tổ chức đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:80 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 80 cổ phiếu). Đây là mức cổ tức cao nhất được chi trả kể từ khi cổ phiếu HTN được niêm yết trên sàn HOSE từ cuối năm 2018. Bên cạnh đó, tổ chức cũng lên kế hoạch sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch tính sổ đối với nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thực hành tốt các chính sách và chế độ cho người lao động; qua đó góp phần xây dựng niềm tin đối với các bên liên quan, đảm bảo hoàn thành các dự án đúng tiến độ đã cam kết.

Với những thành tựu đó, cường thịnh Incons đã lọt vào Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín nhất năm 2022, Top 5 tổ chức mua bán hiệu quả nhất Việt Nam và Top 3 tổ chức xây dựng có vốn hóa lớn nhất niêm yết trên HOSE năm 2021.

Định hướng và chỉ tiêu năm 2022

Từng bước phục hồi sau đại dịch, doanh nghiệp xây dựng đang nỗ lực tạo ra những chuyển biến hăng hái trong hoạt động mua bán. Cụ thể, tổng giá trị hợp đồng thầu lũy kế (backlog) của các doanh nghiêp xây dựng đã liên tục lập đỉnh trong những tháng đầu năm 2022, theo khảo sát của Vietnam Report. Căn cứ vào số liệu tổng hợp từ Trung tâm phân tách của tổ chức cổ phần Chứng khoán SSI, cường thịnh Incons nằm trong top doanh nghiệp có backlog cao nhất với gần 30.000 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Với hành trình tích lũy kinh nghiệm và củng cố năng lực suốt 15 năm cùng kết quả mua bán năm 2021 tăng trưởng hăng hái, năm 2022, cường thịnh Incons tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thi công và ứng dụng những biện pháp quản trị, điều hành linh hoạt, thích hợp với tình hình mới.

• Kiên định với chiến lược phát triển đã trình bày với cổ đông qua các kỳ Đại hội, năm 2022, tổ chức đặt ra mục tiêu doanh thu thống nhất 7.458 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thống nhất 265 tỷ đồng, tuần tự tăng trưởng 21% và 10% so với kết quả thực hành năm 2021. Kế hoạch này đã được ĐHĐCĐ tán thành thông qua.

• Chương trình ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt và CBNV đã có những đóng góp cho sự phát triển của tổ chức. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 2.673.492 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

• Để tăng cường năng lực về vốn, Đại hội đã thông qua phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với thời gian thực hành kéo dài đến hết quý 2/2023. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ tổ chức dự kiến đạt 1.168 tỷ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2021. Số tiền thu được từ đợt phát hành giúp tổ chức mở rộng quy mô sản xuất mua bán, củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, tổ chức cũng sẽ tăng cường đầu tư vào công nghệ nhằm hỗ trợ quản lý thi công và đảm bảo tăng trưởng vững bền,

• Song hành cùng hoạt động sản xuất mua bán, cường thịnh Incons luôn chú trọng việc kiện toàn cơ chế quản trị và đề cao trách nhiệm với cổ đông. ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê chuẩn việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Như vậy, tổ chức sẽ chi gần 107 tỷ đồng trong năm 2022 để trả cổ tức cho cổ đông.

• Bên cạnh đó, Đại hội cũng thống nhất thông qua các nội dung hiểm yếu khác như Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; Các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan; Thù lao của HĐQT, BKS và Người quản trị tổ chức; Điều chỉnh danh mục ngành nghề mua bán.

Lần đầu tiên tổ chức kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã cho thấy những nỗ lực của Ban lãnh đạo cường thịnh Incons trong việc sáng tỏ hóa thông tin, tạo điều kiện cho tất cả cổ đông được tham gia, phát biểu ý kiến đối với các vấn đề hiểm yếu của tổ chức. Phần Thảo luận tại Đại hội đã diễn ra trong không khí sôi nổi và mang tính xây dựng khi tất cả các vấn đề quan tâm của cổ đông đều được Ban Chủ tọa giải đáp thỏa đáng.

Đại hội cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons đồng thuận mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – tổ chức Cổ phần cường thịnh Incons

Chia sẻ với cổ đông tại Đại hội, ông Thiệu Lê Bình – Thành viên HĐQT cho biết với giá trị hợp đồng chuyển tiếp (backlog) 120.000 tỷ tới năm 2026 đã được HĐQT tính toán và dự phóng dựa theo 2 tiêu chí: thứ nhất là dựa vào chiến lược, kế hoạch phát triển dự án của Tập đoàn, chiến lược hợp tác với các chủ đầu tư bên ngoài; thứ hai là dựa vào năng lực và sự phát triển của HTN. “Con số 120.000 tỷ đồng còn thay đổi dựa trên việc thương thuyết các hợp đồng thực tế. Giá trị đã ký sẽ được thực hành qua nhiều năm. Để đạt được con số đó, chúng tôi phải nâng cao năng lực và tăng quy mô của HTN một cách toàn diện, nhằm đảm bảo cho việc phát triển vững bền của HTN trong dài hạn” – ông Bình chia sẻ.

Đại hội cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons đồng thuận mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT tổ chức Cổ phần cường thịnh Incons giải đáp các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội

Liên quan đến chiến lược hạ tầng gắn liền với các khu thành phố, Chủ tịch tổ chức Cổ phần cường thịnh Incons – ông Nguyễn Đình Trung cho biết tổ chức đã chuẩn bị năng lực sẵn sàng để đẩy mạnh phát triển mảng này trong thời gian tới, qua đó định hình nên các khu thành phố mới đạt chuẩn mực quốc tế. Về chiến lược 2.0, ông Nguyễn Đình Trung khẳng định: “Thực chất của chiến lược này là khai thác thế mạnh của HTN về xây dựng, đầu tư. Chúng tôi có thể hợp tác với bất kỳ đối tác nào và cung cấp cho họ biện pháp trọn gói, từ dự án đầy đủ pháp lý cho tới khi ra thị trường. Như vậy, HTN không chỉ xây nhà đơn thuần và giao cho họ như các đơn vị khác mà kết hợp một quá trình để thể hiện rõ vai trò trong hệ sinh thái, trong đó HTN là đơn vị xây dựng, cường thịnh Land là đơn vị phát triển dự án & Property X là đơn vị bán hàng. Chính điều này tạo ra giá trị đặc biệt của HTN trên thị trường”.

Đại hội cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons đồng thuận mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 5.

Tập thể Ban lãnh đạo tổ chức Cổ phần cường thịnh Incons

Sau nửa ngày làm việc nghiêm trang và hiệu quả, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của cường thịnh Incons đã thành công tốt đẹp với tất cả các nội dung đều được thông qua với tỷ lệ tán thành tán thành cao, thể hiện niềm tin và sự đồng thuận của các cổ đông đối với kế hoạch sản xuất mua bán năm 2022 cùng năng lực điều hành của Ban lãnh đạo tổ chức. Đây sẽ là nền tảng để cường thịnh Incons sẵn sàng bứt phá, vươn xa trên hành trình kiến tạo những cộng đồng hạnh phúc và phồn vinh, vì một cuộc sống thịnh vượng và vững bền.

Cuối tháng 4/2022, tổ chức đã công bố kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế thống nhất tuần tự đạt 1.488 tỷ đồng và 43 tỷ đồng, tăng 28% và 14% so với cùng kỳ, bám sát chỉ tiêu mua bán quý 1 đã đề ra. Lưu ý rằng, theo tính chất chu kỳ của ngành xây dựng, quý 1 luôn là quý ghi nhận kết quả mua bán thấp nhất do liên quan của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Như vậy, tổ chức đã hoàn thành 20% kế hoạch về doanh thu và 16% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kế hoạch vừa được Đại hội thông qua.

Click: Xem thêm

Viettel duoc cong nhan la thuong hieu hang dau cua

Viettel được công nhận là thương hiệu hàng đầu của Việt Nam

Viettel được công nhận là thương hiệu hàng đầu của Việt Nam - Ảnh 1.

Viettel hiện là thương hiệu duy nhất của Việt Nam trong TOP 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới

Dù hoạt động mua bán bị liên quan nhiều bởi dịch bệnh, Viettel vẫn trung thành với tầm nhìn Sáng tạo vì con người và sứ mạng đi đầu, chủ lực kiến tạo xã hội số. Song song với sản xuất mua bán, Viettel còn hăng hái ứng dụng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời đóng góp trực tiếp bằng tài chính và dịch vụ để hỗ trợ người dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Tham gia chống dịch Covid-19, Viettel ủng hộ 450 tỷ đồng vào Quỹ vaccine, 110 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo tại TP HCM và một số tỉnh phía Nam và hỗ trợ trực tiếp 16 tỷ đồng cho các địa phương. Đồng thời, Viettel là đơn vị công nghệ chủ lực trong công tác phòng, chống Covid-19, cung cấp các biện pháp như: Nền tảng tảng hỗ trợ, tham vấn khám, chữa bệnh từ xa Telehealth, Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 Quốc gia, Sổ sức khỏe điện tử, khai triển lắp đặt camera giám sát tại các khu vực cách ly.…

Viettel ủng hộ 37.000 máy tính, miễn phí dữ liệu cho học trò, sinh viên nghèo và miễn 100% phí truy cập và sử dụng các nền tảng giáo dục trực tuyến trong chương trình Sóng và máy tính cho em. Đồng thời, Viettel cũng bổ sung 1.500 trạm phát sóng 4G và khai triển hơn 5.000 biện pháp nâng để phủ sóng 100% các vùng lõm tại các địa phương đang thực hành giãn cách.

Viettel còn tài trợ 100% phí đường truyền Internet cho các nhà trường, sở giáo dục, phòng giáo dục; Tặng 50% lưu lượng data cho các gói cước dành cho học trò sinh viên (từ 14-22 tuổi); Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng về giáo dục K12Online, SMAS, website giáo dục riêng theo từng tỉnh…; Miễn phí lưu lượng data tốc độ cao và các cuộc gọi nội, ngoại mạng cho lực lượng tuyến đầu; Tặng gói data cho khách hàng tại các khu cách ly tập trung….

Viettel được công nhận là thương hiệu hàng đầu của Việt Nam - Ảnh 2.

Viettel là doanh nghiệp đi đầu trong đóng góp phòng chống COVID

Trong 6 tháng đầu năm, dù hoạt động của Viettel bị liên quan nghiêm trọng. Tuy vậy, Viettel vẫn đóng góp 16 nghìn tỷ vào ngân sách nhà nước; các chỉ tiêu mua bán của Tập đoàn vẫn được đảm bảo với doanh thu tăng 6,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế tăng 3,1% so với cùng kỳ. Đây là thành tựu của hoạt động chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực của Tập đoàn.

Trên trường quốc tế, Viettel tiếp tục chứng minh vai trò là doanh nghiệp công nghệ chủ lực của quốc gia. Viettel vừa trở nên tổ chức sở hữu mạng viễn thông có tốc độ 5G nhanh nhất châu Á, đạt kỷ lục 4,7Gbps trong lần thí nghiệm gần nhất. Viettel cũng là doanh nghiệp Việt Nam có nhiều bằng sáng chế tại Hoa Kỳ nhất, đóng góp xung yếu vào tầm nhìn “Make in Vietnam” của quốc gia.



Click: Xem thêm

lo lang tram cam dai dang do Covid 19 va cach

lo lắng, trầm cảm dai dẳng do Covid-19 và cách vượt qua

Người bị lo lắng, trầm cảm kéo dài hậu Covid-19 nên ngủ đủ giấc, vui chơi bên ngoài, tránh rượu bia, khám chuyên khoa tâm thần kinh… để cải thiện tình trạng.

Anh Nguyễn Thành Nam, giám đốc mua bán của một chuỗi nhà hàng tại TP HCM chia sẻ, từ khi Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, anh luôn phải đối mặt với stress, lo lắng, trầm cảm dù chưa từng bị nhiễm bệnh.

“Tôi mất ngủ nhiều ngày liền, dễ cáu gắt với viên chức và phải uống thuốc ngủ mỗi đêm. Tôi bị áp lực về chỉ tiêu doanh thu và giao chỉ tiêu cho viên chức cấp dưới, stress vì KPI. Tôi vào viện khám mấy lần vì thân thể suy nhược, toàn thân như bị đơ, đau lưng kéo dài, đầu đau như búa bổ và hoa mắt”, anh Thành Nam nói.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Đức (Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM), hiện có nhiều người đi khám tâm thần kinh do bị mất ngủ, đua đầu, căng thẳng, trầm cảm… Đó là những người làm việc trong những ngành nghề chịu áp lực cao như mua bán, nhà băng, môi giới bất động sản, du lịch… Sau tác động của Covid-19, những nhóm người này phải đối mặt với áp lực việc làm, đời sống kinh tế và thu nhập suy giảm… Họ thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng, suy nghĩ tiêu cực và bị sang chấn tâm lý có thể phát triển thành trầm cảm.

Áp lực vì công việc, tài chính là nguyên nhân gây căng thẳng. Ảnh: Shutterstock

Áp lực vì việc làm, tài chính là nguyên nhân gây căng thẳng. Ảnh: Shutterstock

Rối loạn trầm cảm nặng có thể khởi phát ở bất kỳ lứa tuổi nào, thường khoảng 25-30 tuổi. Tuy vậy, trẻ em cũng có thể rơi vào lo lắng, trầm cảm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 20% trẻ em và vị thành niên bị rối loạn tâm thần, 50% khởi phát ở độ tuổi 14. Trầm cảm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tật nguyền ở trẻ vị thành niên. Tự tử là nguyên nhân thứ ba gây tử vong ở lứa tuổi 15-19.

Khi bị trầm cảm, người bệnh có thể hiện thần sắc giảm, buồn; mất quan tâm, hứng thú với các thị hiếu và hoạt động trước đây; giảm năng lượng, giảm hoạt động. Người bệnh thường mỏi mệt, không muốn làm gì nhất là vào buổi sáng; giảm tập trung, do dự không quyết đoán, giảm tự trọng và lòng tự tin. Một số có thể nhìn tương lai bi quan và âm u; thấy bản thân là gánh nặng của gia đình; rối loạn giấc ngủ và hành vi ăn uống…

Bác sĩ Minh Đức cho biết, phần lớn người bệnh lo lắng, trầm cảm được người thân đưa vào viện khi đã ở giai đoạn muộn, có những hành động vượt quá giới hạn thường ngày bao gồm tìm đến cái chết.

Cách thoát khỏi lo lắng, trầm cảm

Bác sĩ Minh Đức khuyên, nếu một người cảm thấy có những dấu hiệu của lo lắng, trầm cảm thì có thể tham khảo các cách sau để nhanh chóng vượt qua.

Đi khám và điều trị tại chuyên khoa tâm thần kinh: trước những bất thường về tâm thần kinh, có người dễ dàng vượt qua, số khác lại không. Khi tâm trạng tiêu cực kéo dài liên tục quá hai tuần mà không có dấu hiệu tốt lên, người bệnh cần được chăm sóc y tế. Khi cảm xúc tiêu cực tác động nghiêm trọng đến cuộc sống, người bệnh có suy nghĩ đến cái chết, sự giải thoát thì nên tìm đến bác sĩ tâm thần kinh để được chẩn đoán, theo dõi và điều trị kịp thời.

Trầm cảm nếu không điều trị kịp thời, người bệnh sẽ không kiểm soát được hành vi. Ảnh: Shutterstock

Trầm cảm nếu không điều trị kịp thời, người bệnh sẽ không kiểm soát được hành vi. Ảnh: Shutterstock

Đi du lịch, picnic ngoài trời, tham gia các hoạt động tự nguyện hỗ trợ cho cộng đồng: leo núi, đi bơi, chạy bộ, làm việc tập thể ngoài trời… có thể cải thiện đáng kể mức độ linh hoạt, mẫn cảm của các cảm quan và nâng cao sức khỏe tinh thần, giảm stress. Khung cảnh thiên nhiên nhiều oxy và ánh nắng mặt trời tạo điều kiện để võng mạc tiếp xúc với ánh sáng. Bổ sung vitamin D, kết hợp với hít thở sâu cũng làm tăng nhịp tim, kích thích sự tuần hoàn máu và tăng cường hấp thu khí oxy, giảm căng thẳng, lo lắng.

Ngủ đủ giấc: giấc ngủ đóng vai trò hiểm yếu trong việc điều trị lo lắng, trầm cảm. Muốn hạn chế căng thẳng, mỏi mệt và thư giãn tinh thần, người lớn cần ngủ đủ 7-8 tiếng một ngày.

Chế độ ăn uống thích hợp: cần cân bằng các nhóm dưỡng chất, thức ăn đa dạng nhiều màu sắc để kích thích cảm giác thèm ăn. Người bệnh có thể bổ sung lợi khuẩn lactobacillus và bifidobacterium để dễ tiêu hóa thức ăn. Đường ruột của những người bị stress, lo lắng, căng thẳng thường bị thiếu các lợi khuẩn này. Ngược lại, những người đang mắc phải những bệnh lý mạn tính về đường tiêu hóa như khó tiêu chức năng, hội chứng ruột kích thích, viêm loét đại tràng… cũng thường có dạng rối loạn tâm thần (như rối loạn lo lắng, trầm cảm…). Bổ sung lợi khuẩn đường ruột mà thân thể đang thiếu hụt có thể cải thiện các dạng rối loạn tâm thần ở mức độ nhẹ và vừa.

Thiền và luyện thở, tập yoga: các bài tập yoga vừa sức nhẹ nhàng có thể hạn chế thương tổn tâm lý, tăng cường mức độ linh hoạt của thân thể, buông lỏng cơ bắp, xua tan lo lắng, mỏi mệt và duy trì tâm thế điềm tĩnh. Hít thở sâu thường xuyên có thể giúp bạn nâng cao sức đề kháng và đẩy lùi tình trạng các tình trạng tiêu cực này.

Massage: thưởng thức ly trà thảo mộc, massage lòng bàn tay, chân, cùng với âm nhạc du dương… là cách giải tỏa áp lực, xoa dịu tinh thần và củng cố hệ miễn dịch.

Giao tiếp hăng hái nhiều hơn: người bệnh cần tìm bạn bè, người thân, đồng nghiệp để trò chuyện, chia sẻ thay vì thu mình lại “gặm nhấm” nỗi buồn. Lưu ý hướng vào các cuộc chuyện trò vui vẻ, hăng hái, tìm biện pháp tốt cho tình trạng của bản thân.

Hạn chế các chất kích thích: như rượu, bia, trà, ca fé và thức uống có caffein, nhất là vào buổi tối; ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa; hạn chế sử dụng điện thoại, tivi và máy tính; không nên chơi điện tử.

“Để vượt qua lo lắng, trầm cảm, mọi người cần phải biết trạng thái của mình và điều trị kịp thời, không nên kéo dài. Vì bệnh nặng thêm sẽ gây khó khăn cho điều trị”, bác sĩ Minh Đức cho biết.

hừng đông

Click: Xem thêm

Ngay 102 chien su Ukraine Nga oanh kich Kiev lan

Ngày 102 chiến sự Ukraine: Nga oanh kích Kiev lần đầu sau hơn một tháng

Nga sáng sớm nay tiến công thủ đô Kiev bằng tên lửa, tuyên bố phá hủy các phương tiện quân sự do phương Tây viện trợ Ukraine.

Có thể nhìn thấy khói đen bốc lên từ cách xa hàng km sau cuộc tiến công của Nga nhằm vào hai quận vùng ven của thủ đô Kiev, Ukraine. Chính quyền Kiev cho biết cuộc tiến công nhắm vào một cơ sở sửa chữa đường ray tàu lửa, trong khi Nga tuyên bố đã phá hủy một số xe tăng do các nước Đông Âu gửi tới Ukraine.

ít ra một người đã phải nhập viện song chưa có báo cáo về số người bỏ mạng. Cuộc oanh kích diễn ra trong bối cảnh cuộc sống thường ngày phần lớn đã trở lại thủ đô của Ukraine kể từ sau khi Nga rút quân hồi tháng ba và chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang miền đông.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 5/6. Ảnh:AP.

Khói bốc lên sau cuộc tiến công bằng tên lửa của Nga ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 5/6. Ảnh:AP.

“Điện Kremlin đã phải dùng đến các cuộc tiến công thầm lặng. Những cuộc oanh kích bằng tên lửa nhằm vào Kiev ngày bữa nay chỉ có một mục tiêu duy nhất: Phá hủy càng nhiều càng tốt”, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak viết trên Twitter.

Ukraine nói Nga đã thực hành vụ tiến công bằng tên lửa tầm xa phóng từ phi cơ ném bom hạng nặng. Nhà điều hành năng lượng hạt nhân Ukraine cho biết một tên lửa hành trình Nga đã bay “cực thấp” qua nhà máy điện hạt nhân lớn thứ hai của nước này.

Những tuần gần đây, Nga tập trung sức mạnh tiến công chính yếu vào các mặt trận ở phía đông và nam Ukraine, mặc dầu Moskva thỉnh thoảng vẫn oanh kích vào những khu vực khác trong chiến dịch nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và chặn các chuyến hàng vũ khí của phương Tây viện trợ Kiev.

Những tuần gần đây, Nga tập trung lực lượng vào Sievierodonetsk, thành phố công nghiệp nhỏ ở phía đông Ukraine. Sau khi phải rút lui khỏi thành phố trước áp lực tư hỏa lực quân đội Nga, các lực lượng Ukraine bữa nay tiến hành một cuộc phản công mà theo họ là đã khiến người Nga ngạc nhiên.

Thống đốc vùng Lugansk của chính quyền Ukraine Serhiy Gaidai cho biết sau khi tái chiếm một phần thành phố, các lực lượng nước này hiện kiểm soát 1/2 Sievierodonetsk và đang tiếp tục đẩy lùi quân đội Nga.

Nga chưa bình luận về thông tin này. Cả hai bên đều nói rằng họ đã gây ra thương vong lớn cho đối phương ở Sievierodonetsk.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy Ukraine đã ngăn chặn được bước tiến của quân đội Nga, ông Gaidai bữa nay cho hay các cuộc di tản đã được nối lại tại một số khu vực do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Lugansk.

Bộ Quốc phòng Anh cùng ngày đánh giá các cuộc phản công của Ukraine ở Sievierodonetsk trong 24 giờ qua có thể xô đổ những thành tựu mà quân đội Nga đã đạt được thời gian qua.

Tại tỉnh Donetsk phụ cận, các lực lượng Nga đang đẩy mạnh tiến quân ở khu vực phía bắc sông Siverskiy Donets. Ukraine dự đoán quân đội Nga đây có thể là bước khởi đầu để Nga tiến công vào Sloviansk, một trong những thành phố chính của tỉnh.

Các quan chức Ukraine cho biết ít ra 8 người bỏ mạng và 11 người bị thương trong các vụ pháo kích của Nga Donetsk trong đêm.

Mỹ tuần trước thông tin sẽ gửi các hệ thống tên lửa tầm trung mới, hiện đại hơn tới Ukraine. Kiev hy vọng chúng sẽ giúp họ đạt được thế cân bằng với Nga trong cuộc xung đột. Washington đã loại trừ khả năng gửi vũ khí tầm xa hơn và cho biết Kiev đã hứa rằng sẽ không tiến công vào bên trong nước Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga ngày 5/6, Tổng thống Vladimir Putin lên tiếng trấn an về tác động của các tên lửa mới đối với cuộc xung đột, dù ông cảnh báo Washington không gửi những tên lửa tầm xa hơn.

Ông Putin nói các tên lửa mà Washington hứa hẹn đến nay cũng chỉ ngang bằng với những tên lửa thời Liên Xô mà Ukraine đã có. “Động thái này không có gì mới. Về bản chất, nó không thay đổi bất cứ điều gì”, ông chủ Điện Kremlin nói.

Tổng thống Putin tuyên bố nếu Washington cung cấp các tên lửa tầm xa hơn cho Kiev, “chúng tôi sẽ tiến công vào những mục tiêu mà chúng tôi chưa từng nhắm đến trước đây”.

Ông cũng bác bỏ tác động của các phi cơ không người lái của phương Tây, nói rằng Nga đã “nghiền nát chúng như nghiền hạt”.

Diễn biến chiến sự tại Ukraine sau 100 ngày giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Diễn biến chiến sự tại Ukraine sau 100 ngày giao đấu. Đồ họa: Washington Post.

Theo cập nhật từ Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR), chiến sự Ukraine đã khiến 4.183 dân thường bỏ mạng và hơn 5.000 người bị thương. Con số trên thực tế có thể cao hơn nhiều so với thống kê vì nhiều khu vực khó tiếp cận và báo cáo lui thực địa khó xác minh.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tới nay ghi nhận hơn 6,9 triệu người Ukraine rời đất nước sau ngày 24/2, thời khắc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)

Click: Xem thêm

3536 7951

Meta thêm thẻ gọi mới vào Messenger

Meta vừa tinh chỉnh thiết kế mới cho ứng dụng Messenger với nút cuộc gọi dễ tìm hơn, cho phép người dùng thực hành cuộc gọi trở nên dễ dàng.

  • Meta thu thêm 5% thuế VAT cho hoạt động quảng cáo Facebook tại Việt Nam
  • Messenger cho phép đặt trạng thái như Yahoo Chat
  • Ứng dụng nhắn tin mã hóa của FBI giúp tóm gọn hàng trăm tội phạm

Click: Xem thêm

16b 340

Mùa xơ mít xào

Mấy bữa nay thời tiết đỏng đảnh. Ðang nắng chang chang bất chợt tối sầm, trời đen sì rồi mưa xối xả.

  • Vì sao tỉ phú Anh chủ Tottenham đưa siêu du thuyền trăm triệu USD đến Cần Thơ tận 3 lần?
  • Yêu người miền Tây mến khách, tỉ phú Joe Lewis chủ Tottenham đưa siêu du thuyền quay lại Cần Thơ
  • Đọc xong bài viết, Đàm Vĩnh Hưng ‘lén’ xuống chợ Tân Định song ca cùng chàng trai khiếm thị

Click: Xem thêm

phong ban nao cua con bo duoc Bo Nong nghiep

phòng ban nào của con bò được Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyên ăn mỗi ngày?

Chủ Nhật, ngày 05/06/2022 19:00 PM (GMT+7)

Lòng non bò (ruột bò) là phòng ban vừa rẻ vừa chứa nhiều protein, chúng thường được chế biến thành các món hầm, món xào trong bữa cơm gia đình. phòng ban này còn được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn hằng ngày.

Bộ phận nào của con bò được Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyên ăn mỗi ngày? - 1

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của ruột bò:

Giàu protein ít chất béo

Một khẩu phần ăn khoảng 120g của lòng non bò chứa 96 calo, 14g protein và hơn 4g tổng chất béo mà trong đó chỉ có 1,5g đã bão hòa. Với nam giới chất béo bão hòa tối đa nạp vào mỗi ngày là 30g còn nữ giới là 20g, vì vậy khẩu phần ăn này hoàn toàn thích hợp với chế độ ăn hằng ngày mà các chuyên gia khuyến nghị.

Cũng với một khẩu phần ăn này, lòng non bò còn cung cấp 138 mg cholesterol, nằm trong khoảng từ 46% – 69% mức nồng độ giới hạn cholesterol Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị ăn hằng ngày.

Giàu Vitamin B-12

Một khẩu phần ăn khoảng 120g của lòng non bò có tới 1,57mg Vitamin B-12, tương ứng với gần 65% RDA (RDA là khẩu phần ăn khuyến nghị) đối với người trưởng thành, hơn 60% RDA đối với phụ nữ mang thai và 56% RDA với phụ nữ đang cho con bú. Vitamin B-12 giúp cho làn da, mái tóc, đôi mắt và gan luôn khỏe mạnh. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giúp thân thể giảm căng thẳng, hỗ trợ sản xuất DNA và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu của thân thể.

Nguồn cung cấp phốt pho chất lượng cho thân thể

Ta có thể tìm thấy phốt pho ở mọi tế bào trong thân thể, phần lớn chúng ở trong xương và răng vì khoáng chất này vô cùng cấp thiết cho việc tạo ra những chiếc xương và răng khỏe mạnh. Phốt pho còn giúp thân thể phá vỡ chất béo và carbohydrate, hỗ trợ sản xuất protein và sửa chữa các tế bào và mô bị thương tổn. Lượng khuyến nghị hằng ngày (RDI) của phốt pho là 700mg cho người lớn, vận dụng cho cả phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, một khẩu phần ăn 120g của lòng non bò có chứa 72mg phốt pho, chiếm 10% lượng khuyến nghị hằng ngày.

Nguồn cung cấp kẽm chất lượng cho thân thể

Kẽm là một khoáng chất vi lượng vô cùng cấp thiết trong thân thể con người, giống như sắt, chúng duy trì sức khỏe và các chức năng khác của thân thể. Một hệ thống miễn dịch lành mạnh chẳng thể thiếu kẽm, nó rất xung yếu cho sự phân chia và tăng trưởng tế bào, hơn nữa kẽm còn được thân thể sử dụng để chữa lành vết thương, điều hòa vị giác và thực hành chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng có thể sử dụng.

Khẩu phần ăn khuyến nghị hàng ngày (RDA) của kẽm đối với nam là 11mg và nữ là 8mg, với một khẩu phần ăn khoảng 120g của lòng non bò chứa 1,6mg kẽm sẽ cung cấp 15% RDA cho nam giới và 20% RDA cho nữ giới lượng kẽm khuyến nghị nạp vào mỗi ngày.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/bo-phan-nao-cua-con-bo-duoc-bo-nong-nghiep-my-khuyen-an-moi-ngay-d554636…Nguồn: https://baogiaothong.vn/bo-phan-nao-cua-con-bo-duoc-bo-nong-nghiep-my-khuyen-an-moi-ngay-d554636.html

Bộ phận ”đại bổ” cực hiếm trên con bò, bổ sung nhiều collagen nhưng ít người biết

Món ăn này rất bồi bổ và có thể bổ sung nhiều collagen, rất thích hợp cho phụ nữ.

Click: Xem thêm

Viet Nam khong nhat thiet di sau trong tien trinh

Việt Nam không nhất thiết đi sau trong tiến trình chuyển đổi số

Sáng 5-6, tại TP HCM đã diễn ra hội thảo chuyên đề “Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng”.

Hội thảo nằm trong phạm vi Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới” do Ban Kinh tế Trung ương kết hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ và UBND TP HCM tổ chức cùng ngày.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cho biết trong bối cảnh nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, hoạt động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Việt Nam cũng đã có những chuyển biến hăng hái.

Về đổi mới công nghệ, năm 2020, đã cấp 4.319 bằng độc quyền sáng chế; 18.197 công bố quốc tế. Tỉ lệ chi cho nghiên cứu khai triển khu vực ngoài nhà nước tăng, đạt 40,07%, khu vực FDI 12,87%, khu vực nhà nước 47,05%. Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã huy động được gần 800 tỉ đồng từ doanh nghiệp cho các dự án đang thực hành. Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê chuẩn năm 2021 với mục tiêu số doanh nghiệp thực hành đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%-20%/năm.

Về chuyển đổi số, tính đến hết quý I-2022, đã có 22/22 bộ, ngành và 63/63 địa phương thành lập ban chỉ đạo; 55/63 địa phương ban hành nghị quyết/chỉ thị/văn bản của tỉnh ủy/thành ủy về chuyển đổi số; 59/63 địa phương và 19/22 bộ, ngành ban hành chương trình/kế hoạch/đề án về chuyển đổi số giai đoạn 5 năm. Các ngành Tài chính – nhà băng, Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp, Năng lượng, Giao thông vận chuyển,… đã có những kết quả hăng hái trong hoạt động chuyển đổi số và đưa các hoạt động thường xuyên của ngành lĩnh vực lên môi trường số.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia huy động được gần 800 tỉ đồng từ doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phát biểu tại hội thảo

Về đa dạng chuỗi cung ứng, Việt Nam đã tham gia và ký kết 17 hiệp nghị FTAs với các đối tác hiểm yếu hàng đầu trên thế giới, trong đó có nhiều hiệp nghị thương nghiệp thế hệ mới như CPTPP, RCEP, EVFTA. Một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đang ngày càng tham gia có hiệu quả hơn vào các chuỗi cung ứng, sản xuất khu vực và toàn cầu và liên tục mở rộng thị trường đầu ra và đầu vào cho các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, như nhóm ngành hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ có mức lan tỏa và độ nhạy thấp hơn mức bình quân chung khá nhiều; hiệu quả đổi mới công nghệ chỉ đóng góp khiêm tốn ở mức 28,44% trong TFP giai đoạn 2016-2018; tỉ lệ cấp bằng độc quyền sáng chế cho người Việt Nam rất thấp, năm cao nhất (2018) chỉ đạt 9,2% trong tổng số bằng được cấp tại Việt Nam; chuyển đổi số trong các ngành sản xuất còn chậm; còn thiếu cơ chế, chính chính sách hỗ trợ hiệu quả về chuyển đổi số, cơ chế đột phá đa dạng hóa chuỗi cung ứng để doanh nghiệp thực hành đổi mới công nghệ, ưu đãi đối với sản phẩm tạo ra từ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số chưa nhiều…

Trước thực tiễn đó, các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung vào vấn đề chính, gồm: Kinh nghiệm quốc tế về đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; chủ trương, cơ chế, chính sách xúc tiến đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng chuỗi cung ứng đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; nâng cao vai trò của Nhà nước và doanh nghiệp trong chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Cũng tinh khiết 5-6, trong phạm vi Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 cũng diễn ra 2 hội thảo chuyên đề khác là: “Phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản” và “Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng”.

Click: Xem thêm

Dong A la khu vuc co luong game thu nap

Đông Á là khu vực có lượng game thủ nạp thẻ lớn nhất nửa đầu năm 2022

Trong ứng dụng trò chơi, tỷ lệ người dùng trả phí trên Android ở tất cả các khu vực phổ biến đều cho thấy sự tăng trưởng hăng hái.

Tính đến tháng 05 năm 2022, tốc độ tăng trưởng người dùng trả phí tại thị trường Đông Á cao tới 165%. Trong đó, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia ứng dụng trò chơi lớn, có mức độ gắn bó người dùng cao và tiềm năng tính sổ mạnh mẽ.

Ngoài ra, thị trường Mỹ Latinh hoạt động tốt, với mức tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tăng trưởng thuê bao tính sổ ở Tây Âu và Bắc Mỹ cũng tăng tuần tự là 38% và 30%.

Mức nạp game ở thị trường Đông Á cao nhất (đường màu tím).

Mức nạp game ở thị trường Đông Á cao nhất (đường màu tím).

Ngược lại, hiệu suất của các ứng dụng trò chơi trên iOS lại giảm ở thị trường Đông Nam Á và Đông Á với lượng tài khoản game trả phí cho iOS tuần tự giảm 39% và 30%. Thị trường Mỹ Latinh và Bắc Mỹ giảm tuần tự tăng 39% và 13%.

Xét về khối lượng cài đặt khái quát của các trò chơi Trung Quốc ở nước ngoài, phía Android và phía iOS có hiệu suất khác nhau. Từ hoạt động của phía Android, từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 01 năm 2022, tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường Mỹ Latinh và Đông Nam Á tuần tự là 35% và 28,5%.

Ngược lại, các thị trường Bắc Mỹ và Tây Âu lại cho thấy xu hướng ngược lại, với số lượt cài đặt khái quát giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, thị trường Mỹ Latinh và Đông Nam Á đã chứng kiến ​​hai đỉnh tăng trưởng trong năm qua, cả hai đều đạt đỉnh vào tháng 07 năm 2021 và đỉnh thứ hai vào tháng 01 năm 2022 sau khi trải qua một đợt suy giảm.

Tốc độ tăng trưởng game Android ở các khu vực.

Tốc độ tăng trưởng game Android ở các khu vực.

Nhìn về phía iOS, tổng lượt cài đặt ứng dụng trò chơi ở nước ngoài cho thấy xu hướng giảm ở Đông Á, Đông Nam Á, Mỹ Latinh, Bắc Mỹ và Tây Âu. Trong đó, thị trường Đông Á có xu hướng giảm rõ ràng nhất, với mức giảm 18,4% so với tháng 01 năm 2022 so với tháng 01 năm 2021. Thị trường Tây Âu cũng theo sát với mức giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá về hiệu suất của danh mục trò chơi trên Android, các nhà tiếp thị ở nước ngoài Trung Quốc tiếp tục tăng cường đầu tư vào tiếp thị trên thiết bị di động, đặc biệt là trong các hoạt động thị trường cài đặt ứng dụng, nhằm kiếm tìm nhiều quảng cáo hơn. Trong đó, tốc độ tăng trưởng chi tiêu cho quảng cáo cài đặt ứng dụng trung bình hàng năm ở thị trường Bắc Mỹ là 52%, cao hơn 49% so với thị trường Tây Âu và cao hơn 115% ở thị trường Đông Nam Á.

Nhìn về phía iOS, chi tiêu quảng cáo lượt cài đặt ứng dụng trong danh mục trò chơi bị tác động rất nhiều bởi chính sách bảo mật mới. Ở Tây Âu và Mỹ Latinh, chi tiêu cho quảng cáo cài đặt ứng dụng đang có xu hướng tăng nhanh khi chính sách mới có hiệu lực. Trong tháng 04 đến tháng 06 năm 2021, Tây Âu và Mỹ Latinh tuần tự tăng 111% và 74%. Ngoài ra, Bắc Mỹ đã tăng tới 136% trong năm.

Click: Xem thêm

img 1541 4066

'Là tương lai đất nước, chúng em cần môi trường sống được bảo vệ và an toàn'

Tại chương trình gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM, các em thiếu nhi đã có ý kiến về cách thức giảng dạy môn lịch sử trong trường học; trăn trở về việc bảo vệ trẻ em trước nạn bạo hành, sử dụng lao động trẻ em…

  • Từ vụ việc bé 8 tuổi ở chung cư bị bạo hành đến tử vong: Hồi chuông cảnh báo
  • TP.HCM: Tập trung thu dung người ăn xin
  • Để trẻ phải đi ăn xin, cần xử lý người đứng đầu địa phương

Click: Xem thêm