BIDV va Bo Tai nguyen va Moi truong hop tac

BIDV và Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp tác phát triển tài chính xanh – vững bền

Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TNMT và BIDV nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của nhà băng, thu hút các dòng vốn đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình kinh tế các-bon thấp và các dự án chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển vững bền của đất nước; đồng thời tăng cường vai trò hệ thống tài chính – nhà băng trong việc thu hút, khuyến khích và hỗ trợ các thành phần kinh tế trong nước tham gia khai triển các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển mua bán theo hướng vững bền.

Bộ TNMT cũng sẽ hỗ trợ BIDV tăng cường năng lực thẩm định rủi ro môi trường, xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro môi trường đối với các dự án, là điều kiện tiên quyết để phát triển các sản phẩm tài chính vững bền theo thông lệ quốc tế và thích hợp với thị trường Việt Nam.

BIDV và Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp tác phát triển tài chính xanh - bền vững - Ảnh 1.

Lễ Ký kết giữa BIDV và Bộ Tài nguyên Môi trường

Tại lễ ký kết, ông Trần Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ TNMT nhấn mạnh hợp tác giữa Bộ TNMT và BIDV trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu sẽ xúc tiến việc hình thành và phát triển trái phiếu xanh, tín dụng xanh; phát triển thị trường các-bon; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, xúc tiến phát triển kinh tế theo hướng các-bon thấp; các hoạt động truyền thông, tăng cường năng lực trong quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản… 

Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết BIDV là nhà băng thương nghiệp nhà nước luôn theo đuổi chiến lược phát triển vững bền với trách nhiệm xã hội cao. BIDV đang hăng hái thực hành các kế hoạch chuyển đổi xung yếu cho chính BIDV và cho khách hàng, để cùng xây dựng một tương lai vững bền. 

“Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TNMT và BIDV sẽ phát đi những tín hiệu hăng hái về thời cơ đồng hành, liên kết giữa các cơ quan quản lý, nhà băng thương nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trong thiết lập định hướng phát triển của thị trường, xây dựng các biện pháp và hành động để đảm bảo các vấn đề về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ là những ưu tiên chiến lược trong các lĩnh vực mua bán, tài chính và nhà băng, góp phần thực hành có hiệu quả chiến lược xanh ở Việt Nam cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết”- ông Tú nói.

Click: Xem thêm

Trả lời