Binh quan moi ngay Vinamilk lai 31 ty dong

Bình quân mỗi ngày Vinamilk lãi 31 tỷ đồng


Vinamilk lãi sau thuế chín tháng đầu năm gần 8.240 tỷ đồng, giảm 500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Click: Xem thêm

Trả lời