Bo Chinh tri Xay dung thanh pho truc thuoc

Bộ Chính trị : Xây dựng thành phố trực thuộc thủ đô Hà Nội

Nghị quyết 15 mới của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2045 xác định sẽ xây dựng thành phố trực thuộc thủ đô Hà Nội ở vùng phía bắc (Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía tây (vùng Hoà Lạc, Xuân Mai).

  • Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ
  • Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới về phát triển thủ đô Hà Nội
  • Thành phố, đừng chỉ là tên gọi

Click: Xem thêm

Trả lời