Bo Ke hoach ampamp Dau tu neu 5 bien phap

Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu 5 biện pháp phục hồi kinh tế


Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, chương trình phục hồi kinh tế gồm 5 nhóm biện pháp kết hợp giữa ngắn hạn và căn cơ trong dài hạn.

Click: Xem thêm

Trả lời