Ca nhan van dong cuu tro phai mo tai khoan

Cá nhân vận động cứu trợ phải mở tài khoản riêng

Cá nhân được tham gia vận động cứu trợ khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, nhưng phải mở tài khoản riêng tại nhà băng theo từng cuộc vận động.

Ngày 27/10, Chính phủ ban hành Nghị định về vận động, tiếp thu, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Điểm mới của Nghị định lần này so với Nghị định cũ năm 2008 là cho phép cá nhân được tham gia vận động các nguồn đóng góp tự nguyện, kèm theo quy định cụ thể.

Khi vận động, cá nhân có trách nhiệm thông tin trên phương tiện truyền thông về mục tiêu, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp thu (với tiền), địa điểm tiếp thu (với hiện vật), thời giam cam kết phân phối.

Đồng thời, người vận động gửi văn bản đến UBND cấp xã nơi cư trú thông tin về nội dung này. Chính quyền xã sẽ lưu trữ để theo dõi và cung cấp thông tin nếu tổ chức, cá nhân đóng góp hoặc nhận hỗ trợ yêu cầu. Việc lưu trữ cũng nhằm cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần chỉ dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Nghị định nêu rõ, người tham gia vận động phải mở tài khoản riêng tại nhà băng theo từng cuộc vận động, để tiếp thu, quản lý toàn bộ tiền đóng góp; bố trí địa điểm tiếp thu, bảo quản hiện vật đóng góp; có biên nhận các khoản đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật tiếp thu được nếu người đóng góp yêu cầu. “Cá nhân không được tiếp thu thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp thu đã cam kết; có trách nhiệm thông tin đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp thu các khoản đóng góp tự nguyện”, Nghị định nêu.

Ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ người dân miền Trung bị lũ lụt, tháng 10/2020. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ người dân miền Trung bị lũ lụt, tháng 10/2020. Ảnh: FBNV

Sau đó, người vận động quyên góp thông tin đến địa phương nơi tiếp thu hỗ trợ để kết hợp xác định phạm vi, nhóm người cần hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ. Chậm nhất 3 ngày làm việc, chính quyền địa phương nơi tiếp thu hỗ trợ phải chỉ dẫn các nội dung trên; cử lực lượng tham gia phân phối cùng người vận động khi cấp thiết hoặc theo đề xuất của người đó.

Nếu số tiền cứu trợ còn dư thì người đứng ra vận động thống nhất với những người đóng góp để có phương án sử dụng; hoặc chuyển cho Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hành chính sách an sinh xã hội.

Người đứng ra vận động cứu trợ phải tự chi trả các phí tổn liên quan đến việc này, như phí tổn tiếp thu, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp… Nếu được người đóng góp đồng ý, cá nhân được trích kinh phí từ nguồn vận động được nhưng phải tổng hợp và công khai.

Chính phủ yêu cầu các khoản đóng góp tự nguyện do cá nhân vận động, phân phối để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh phải sáng tỏ. Người vận động cần mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về quá trình này, từ khâu tiếp thu đến khi phân phối xong; công khai trên truyền thông và gửi kết quả đến UBND cấp xã nơi cư trú để niêm yết tại trụ sở trong 30 ngày.

Các nội dung công khai gồm: văn bản vận động cứu trợ; tổng số tiền, hiện vật tiếp thu; phân phối… Nếu cơ quan chức năng yêu cầu, người vận động cứu trợ có trách nhiệm cung cấp thông tin.

Nghị định mới cũng quy định các tổ chức được vận động cứu trợ gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ; cơ quan thông tin đại chúng; quỹ từ thiện; doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức có nhân cách pháp nhân; Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.

Dự thảo nghị định mới về vận động, tiếp thu, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện được Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng từ tháng 10/2020. Việc xây dựng nghị định mới nhằm để việc tổ chức vận động, tiếp thu, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện đảm bảo “hiệu quả, kịp thời”. mục tiêu khác là “khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận tiện để các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nhanh chóng hỗ trợ nhằm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất, sinh hoạt của người dân”.

Theo Nghị định năm 2008, chỉ ba nhóm tổ chức, đơn vị được tiếp thu và phân phối tiền, hàng cứu trợ: Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; báo, đài của trung ương, địa phương; Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương; thứ hai, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập, hoạt động theo quy định; thứ ba, các tổ chức, đơn vị ở trung ương được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.

Viết Tuân