Cap bach bao ton cac loai chim hoang dai di

Cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dại, di trú

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất hoàn thiện, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các quy định về bảo tồn các loài chim hoang dại, di trú tại Việt Nam; chỉ dẫn quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dại, di trú; chỉ dẫn, tổ chức thực hành các hoạt động quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dại, di trú, bao gồm bảo vệ các sinh cảnh, tuyến di trú xuyên biên cương và điểm dừng chân của chúng.

Cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư  - ảnh 1

Các hành vi săn, bắt, mua bán chim hoang dại sẽ bị xử lý nghiêm

Xử lý nghiêm hành vi săn, bắt, mua bán chim hoang dại. Chỉ thị yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Công an, Công thương, Quốc phòng, Tài chính chỉ đạo lực lượng chức năng kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, mua bán, chế biến, tích trữ, tiêu thụ trái luật pháp các loài chim hoang dại, di trú, đặc biệt vào mùa chim di trú (từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau). Xử lý các hình thức quảng cáo, mua bán trực tuyến trái luật pháp các loài chim hoang dại, di trú và các công cụ bẫy, bắt chim.

Bộ Thông tin và Truyền thông, tăng cường tuyên truyền để người dân không tham gia các hoạt động săn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, mua bán, chế biến, tích trữ, tiêu thụ trái luật pháp các loài chim hoang dại, di trú và các sản phẩm của chúng; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo các sản phẩm, công cụ săn, bắt, bẫy chim hoang dại, di trú.

n

Bộ Khoa học và Công nghệ xúc tiến nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm giám sát các loài chim di trú, bảo tồn và phục hồi các vùng chim hoang dại, di trú xung yếu của Việt Nam.

Việt Nam được đánh giá là một trong những khu vực xung yếu bậc nhất trong mạng lưới các tuyến đường bay chim di trú và các loài chim đặc hữu, với 63 vùng chim xung yếu toàn cầu và 7 vùng chim đặc hữu. Các vùng chim hoang dại, di trú đã tạo nên các giá trị thiên nhiên xung yếu, góp phần bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh vật học, phát triển du lịch và xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam. Hiện nay, ở nước ta đã ghi nhận được hơn 900 loài chim, trong đó 99 loài cần quan tâm bảo tồn, 10 loài cực kỳ nguy cấp, 17 loài nguy cấp, 24 loài sắp nguy cấp và 48 loài sắp bị đe dọa.

Thời gian qua, tình trạng săn bắt, tiêu thụ các loài chim hoang dại, đặc biệt là các loài chim di trú vẫn đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương, liên quan tiêu cực đến đa dạng sinh vật học, môi trường. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ các loài chim hoang dại còn tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh cho con người và sinh vật. Ngoài ra, nó còn liên quan đến việc thực thi các cam kết quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh vật học, hiệp nghị về Đối tác Đường bay chim nước di trú tuyến Úc – Đông Á (EAAFP) mà Việt Nam là thành viên. Một số loài chim di trú đã không còn xuất hiện trong các mùa chim di trú đến Việt Nam.Click: Xem thêm

Trả lời