Cham nhat 25 7 cac don vi su dung lao dong

Chậm nhất 25-7, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp giấy tờ điều chỉnh mức lương

Chậm nhất 25-7, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đang khám cho bệnh nhi sốt xuất huyết – Ảnh: Duyên Phan

Cụ thể, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì ứng dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.  

Đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, ứng dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì ứng dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định.

Các đơn vị rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho thích hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của luật pháp lao động.

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại nghị định 38/2022/NĐ-CP thì tiếp tục được thực hành, trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm việc làm hoặc chức danh qua học nghề, huấn luyện nghề cao hơn ít ra 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hành, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của luật pháp.

Sau khi các đơn vị sử dụng lao động rà soát, điều chỉnh lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu quy định tại nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.

Chậm nhất đến ngày 25-7-2022, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp giấy tờ điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới (nếu có). 

Quá thời hạn trên mà đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp bằng mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm việc làm giản đơn nhất cho đến khi đơn vị lập giấy tờ điều chỉnh theo quy định. 

Cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hành lập giấy tờ điều chỉnh lương tối thiểu vùng đúng quy định trên.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội TP, kể từ 1-7-2022, đơn vị sử dụng lao động thực hành đóng quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp mức đóng bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 25-5-2020 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

Bảo hiểm xã hội cũng yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động thực hành đúng chỉ dẫn trên đây để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. 

Mọi trường hợp chậm trễ làm liên quan đến việc giải quyết chế độ của người lao động đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

1.200 công nhân chưa được điều chỉnh lương tối thiểu1.200 công nhân chưa được điều chỉnh lương tối thiểu

TT – Ngày 14-11, nguồn tin từ đơn vị Công trình thành phố Cần Thơ cho biết khoảng 1.200 lao động thuộc đơn vị đã không được hưởng mức lương tối thiểu theo nghị định số 97/2009 của Chính phủ hơn một năm qua, khiến người lao động gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Click: Xem thêm

Trả lời