chi dan xac thuc thong tin tiem chung vac xin Covid 19

chỉ dẫn xác thực thông tin tiêm chủng vắc-xin Covid-19 của người dân

Bộ Y tế vừa có văn bản chỉ dẫn quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc-xin Covid-19 để đồng bộ thông tin với sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với dữ liệu tiêm chủng.

Theo đó, trên cơ sở thông tin của người dân đã tiêm chủng (bao gồm bắt buộc 4 thông tin: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số CCCD/CMT) trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 chia sẻ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an sẽ tiến hành kiểm tra, đối sánh thông tin người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

– Trường hợp thông tin người dân từ Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bộ Công an xác thực và chuyển kết quả đối sánh (đúng/sai) cho Bộ Y tế lập danh sách trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 để cho UBND cấp xã, phường, thị trấn/cơ sở tiêm chủng ký chứng thư số, xác nhận điện tử trên nền tảng.

Hướng dẫn xác thực thông tin tiêm chủng vắc-xin Covid-19 của người dân - Ảnh 1.

Việc kết nối dữ liệu tiêm chủng vắc-xin Covid-19 đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của người dân

Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn/người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu.

– Trường hợp thông tin người dân trên nền tảng này không trùng khớp, còn thiếu, chưa chính xác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bộ Công an chuyển kết quả đối sánh (đúng/sai) cho Bộ Y tế lập danh sách trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 để UBND cấp xã, phường, thị trấn/cơ sở tiêm chủng truy xuất, xử lý.

UBND cấp xã, phường, thị trấn chỉ đạo ngành y tế/cơ sở tiêm chủng kết hợp với ngành Công an bổ sung thông tin còn thiếu, chỉnh sửa thông tin chưa chính xác và thực hành xác minh. Không thực hành xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là người dân Việt Nam.

Sau khi đã rà soát thông tin người dân, UBND cấp xã, phường, thị trấn chỉ đạo ngành y tế/cơ sở tiêm chủng cập nhật thông tin người dân, ký chứng thư số, xác nhận điện tử trên nền tảng.

Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn/người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu.

Tại văn bản này, Bộ Y tế yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hành kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của luật pháp. Chỉ đạo đơn vị phát triển hoàn thiện các chức năng, tính năng của nền tảng này đáp ứng yêu cầu thực hành quy trình.

Bộ Công an thực hành việc kiểm tra, đối sánh (đúng/sai) thông tin của người dân đã tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 với thông tin người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an địa phương trong việc tiếp thu thông tin và kết hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế để khai triển các hoạt động xác thực theo quy trình.

Việc xác thực thông tin trên nguyên tắc ngành y tế xác thực thông tin về tiêm chủng, ngành Công an xác thực thông tin về định danh cá nhân.

UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương khai triển việc tiếp thu thông tin và xác minh thông tin đối tượng tiêm chủng vắc-xin Covid-19 theo quy trình.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị và các cơ sở tiêm chủng khai triển tổ chức tiêm và thực hành xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý theo quy định.

Hướng dẫn xác thực thông tin tiêm chủng vắc-xin Covid-19 của người dân - Ảnh 2.

App PC-Covid là ứng dụng thống nhất cho mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19

Trước đó, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất dùng chung một ứng dụng trong khai báo, nhập dữ liệu tiêm chủng Covid-19. Các bộ này cũng đã thống nhất sử dụng cơ sở quốc gia về dữ liệu dân cư là cơ sở dữ liệu gốc để đối soát, xác minh thông tin chính xác của người dân.

Theo đó, ứng dụng (app) PC-Covid – ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia được tổng hợp, nâng cấp từ tất cả các ứng dụng hiện tại (Bluezone, VHD, NCOVI) – là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và sẽ thay thế cho toàn bộ các app chống dịch trước đây. Ứng dụng này cũng liên thông với Sổ sức khỏe điện tử để phục vụ công tác phòng, chống dịch cũng như cuộc sống của người dân.

Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng cho thấy đến chiều ngày 6-11, cả nước đã tiêm được hơn 88,5 triệu liều vắc-xin Covid-19, cao hơn khoảng 2,1 triệu liều so với ngày 5-11.

Hiện đã có khoảng 82% người từ 18 tuổi đã tiêm chí ít 1 mũi vắc-xin Covid-19, 38% tiêm đủ 2 mũi.

Hướng dẫn xác thực thông tin tiêm chủng vắc-xin Covid-19 của người dân - Ảnh 3.Click: Xem thêm

Trả lời