Chien su Ukraine ngay 21 cac ben neu dieu kien

Chiến sự Ukraine ngày 21: các bên nêu điều kiện thỏa hiệp

Cả Ukraine và Nga đều nêu ra những đề xuất nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài 3 tuần qua.

  • Chiến sự đến chiều 16.3: Ukraine kỳ vọng vào thương lượng, Nga nêu điều kiện
  • Chiến sự Ukraine đến trưa 16.3: NATO lên kế hoạch tăng quân cho cánh đông của khối
  • Chiến sự Ukraine ngày thứ 20: giao đấu tiếp diễn, Nga cấm vận Tổng thống Biden

Click: Xem thêm

Trả lời