43522d19989358cd0182 7788

Chúc mừng bạn đọc Báo Thanh Niên trải nghiệm miễn phí hủ tiếu nam vang Thành Đạt

5 bạn đọc Báo Thanh Niên giải đáp đúng và nhanh nhất câu hỏi trong bài viết: “Chủ quán hủ tiếu ở TP.HCM hầm 1 tấn xương bán mỗi ngày: Từ bồi bàn nay mở 14 quán” được đăng tải ngày 10.6, đã nhận được giải thưởng trải nghiệm món ăn miễn phí tại quán.

  • Chủ quán hủ tiếu ở TP.HCM hầm 1 tấn xương bán mỗi ngày: Từ bồi bàn nay mở 14 quán
  • Hủ tiếu Hàng Xanh 10 năm ‘thức trắng’ vì bà chủ… làm biếng dọn hàng: Nửa đêm làm 1 tô
  • Hủ tiếu bò viên 60 năm mắc nhất TP.HCM 70.000 đồng/tô: Nồi nước lèo không cạn

Click: Xem thêm

Trả lời