Co the chia se video YouTube truc tiep len Snapchat

Có thể chia sẻ video YouTube trực tiếp lên Snapchat

Giờ đây người dùng sẽ không còn phải sao chép/dán mỗi khi muốn chia sẻ video YouTube thông qua Snapchat như trước.

  • Snapchat cho phép thay đổi tên người dùng từ ngày 23.2
  • Discord khôi phục trực tuyến sau khoảng thời gian ngắn ngừng hoạt động
  • TikTok và YouTube thu thập dữ liệu người dùng nhiều nhất

Click: Xem thêm

Trả lời