Co the deo khau trang bao lau truoc khi thay

Có thể đeo khẩu trang bao lâu trước khi thay cái mới?

Biến thể Omicron không chỉ dễ lây truyền hơn các chủng trước đó, và nó còn có khả năng né tránh vắc xin tốt hơn, dẫn đến nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 đột phá hơn.

  • ‘Flurona’ là bệnh gì?
  • Vì sao có thể cần đến 7 mũi vắc xin Covid-19?
  • Bao lâu sau tiêm mũi 3, thân thể bạn kích hoạt khả năng miễn dịch?

Click: Xem thêm

Trả lời