Còn nhiều điểm nghẽn khi triển khai …

Còn nhiều điểm nghẽn khi triển khai …

Niên học 2019 -2020 đã trở nên một niên học đáng nhớ của nhiều học trò. Do liên quan của dịch bệnh COVID-19, đến nay, phần lớn học trò trên cả nước đã nghỉ học kéo dài hơn 2 tháng. Suốt thời gian này, việc học qua Web, trên truyền hình đang được coi là biện pháp hiệu quả để hỗ trợ học trò, sinh viên học tập.

Tại Hà Nội và TP.HCM, từ 19/3, thay vì ôn tập chương trình cũ như trước đây, ngành giáo dục tại 2 thành phố này đã…

Full view

Trả lời