Cong Thong tin dien tu thue danh cho nuoc ngoai

Cổng Thông tin điện tử thuế dành cho nước ngoài dự kiến khai triển ngà…

Cổng TTĐT dành riêng phục vụ nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hành thuận tiện chính sách luật pháp thuế. Cổng TTĐT này sử dụng tiếng nói bằng tiếng Anh hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài có thể đăng ký, kê khai, nộp thuế… Theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế đối với hoạt động mua bán thương nghiệp điện tử, mua bán dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của NCCNN không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cổng Thông tin điện tử thuế dành cho nước ngoài dự kiến triển khai ngày 21.3 - ảnh 1

Tổng cục Thuế chuẩn bị đưa vào cổng thông tin điện tử dành riêng cho người nước ngoài không cư trú

Tổng cục Thuế là cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp đối với NCCNN, có trách nhiệm cấp mã số thuế cho NCCNN theo quy định, tiếp thu tờ khai thuế và thực hành các việc làm có liên quan đến việc khai thuế, nộp thuế của NCCNN. Đồng thời có trách nhiệm cập nhật danh sách các nhà cung cấp nước nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền đăng ký thuế, kê khai thuế trên Cổng TTĐT NCCNN; kết hợp với cơ quan có liên quan xác định, công bố tên, địa chỉ website của NCCNN chưa thực hành đăng ký, kê khai, nộp thuế mà người mua hàng hóa, dịch vụ có thực hành giao dịch phát sinh tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cơ quan thuế ở Việt Nam có quyền kết hợp với cơ quan thuế ở nước ngoài để trao đổi, đôn đốc NCCNN kê khai, nộp thuế; truy thu thuế đối với NCCNN nếu chứng minh được NCCNN kê khai, nộp thuế không đúng thực tế; kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hành và các biện pháp xử lý theo quy định của luật pháp đối với trường hợp NCCNN không tuân thủ nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.

n

Theo Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, đối với việc khai thuế, NCCNN thực hành khai thuế theo quý, mẫu số 02/NCCNN (ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC). Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu mà NCCNN nhận được. Số thuế tính nộp bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu NCCNN nhận được. Thuế suất của một số nhóm hàng hóa, dịch vụ từ 1 đến 15% (bao gồm thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp) tùy theo danh mục hàng hóa, dịch vụ như dịch vụ, quản lý nhà hàng, khách sạn, casino, cung cấp phân phối hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất khẩu tại chỗ hoặc theo điều khoản thương nghiệp quốc tế… Trường hợp NCCNN thuộc nước hoặc vùng bờ cõi đã ký kết hiệp nghị thuế với Việt Nam thì được thực hành thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp nghị tránh đánh thuế hai lần theo quy định.

Về nộp thuế, đại diện Cục Thuế Doanh nghiệp lớn cho biết, đối với NCCNN, sau khi nhận được mã định danh khoản phải nộp ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế thông tin, NCCNN thực hành nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi vào tài khoản thu ngân sách nhà nước, trong đó đảm bảo ghi đúng mã định danh khoản phải nộp ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế gửi. Người nộp thuế khai thuế bằng ngoại tệ nào thì nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi đó.Click: Xem thêm

Trả lời