Cu tri lo lang ve un tac san pham nong

Cử tri lo lắng về ùn tắc sản phẩm nông nghiệp, sốt đất, mẹ kế bạo hành trẻ em

Nhiều lo lắng, bức xúc của cử tri và quần chúng được ghi nhận trong báo cáo của  Ban Dân nguyện gửi tới Quốc hội tại kỳ họp bất thường.

Click: Xem thêm

Trả lời