Dai hoi co dong thuong nien cuong thinh Incons dong

Đại hội cổ đông thường niên cường thịnh Incons đồng thuận mục tiêu tăng trưởng

Với chủ đề “Bệ phóng vững vàng – Bứt phá vươn xa”, Đại hội đã thông qua 3 báo cáo và 9 tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động mua bán năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022, khẳng định những nỗ lực vượt bậc của tổ chức trong một năm khó khăn chung của cả nền kinh tế và kiên định với mục tiêu chiến lược cho những năm tiếp theo.

Đại hội cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons đồng thuận mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT tổ chức Cổ phần cường thịnh Incons phát biểu khai mạc Đại hội

Kết quả hoạt động năm 2021

Báo cáo tại Đại hội, Ban Lãnh đạo tổ chức Cổ phần cường thịnh Incons cho biết năm vừa qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, giãn cách xã hội kéo dài đã tác động việc thi công các công trình trên diện rộng gây liên quan lớn đến tiến độ các dự án và tình hình mua bán của phần lớn doanh nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, chính nhờ thấu hiểu thị trường, năng lực tài chính mạnh mẽ và sự linh hoạt trong điều hành mua bán, HTN đã vượt qua năm 2021 với nhiều kết quả nổi trội, cụ thể:

• Doanh thu thuần của cường thịnh Incons ghi nhận 6.164 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ;

• Lợi nhuận sau thuế là 241 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ;

• Tổng tài sản của tổ chức đạt 7.688 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2021), tăng 39% so với đầu năm;

• Vốn điều lệ đạt 891 tỷ đồng, tăng 170% (tính đến ngày 31/12/2021) so với đầu năm.

Đại hội cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons đồng thuận mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 2.

Đoàn chủ toạ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Trong năm 2021, HĐQT đã dẫn dắt, quản trị tổ chức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. tổ chức đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:80 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 80 cổ phiếu). Đây là mức cổ tức cao nhất được chi trả kể từ khi cổ phiếu HTN được niêm yết trên sàn HOSE từ cuối năm 2018. Bên cạnh đó, tổ chức cũng lên kế hoạch sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch tính sổ đối với nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thực hành tốt các chính sách và chế độ cho người lao động; qua đó góp phần xây dựng niềm tin đối với các bên liên quan, đảm bảo hoàn thành các dự án đúng tiến độ đã cam kết.

Với những thành tựu đó, cường thịnh Incons đã lọt vào Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín nhất năm 2022, Top 5 tổ chức mua bán hiệu quả nhất Việt Nam và Top 3 tổ chức xây dựng có vốn hóa lớn nhất niêm yết trên HOSE năm 2021.

Định hướng và chỉ tiêu năm 2022

Từng bước phục hồi sau đại dịch, doanh nghiệp xây dựng đang nỗ lực tạo ra những chuyển biến hăng hái trong hoạt động mua bán. Cụ thể, tổng giá trị hợp đồng thầu lũy kế (backlog) của các doanh nghiêp xây dựng đã liên tục lập đỉnh trong những tháng đầu năm 2022, theo khảo sát của Vietnam Report. Căn cứ vào số liệu tổng hợp từ Trung tâm phân tách của tổ chức cổ phần Chứng khoán SSI, cường thịnh Incons nằm trong top doanh nghiệp có backlog cao nhất với gần 30.000 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Với hành trình tích lũy kinh nghiệm và củng cố năng lực suốt 15 năm cùng kết quả mua bán năm 2021 tăng trưởng hăng hái, năm 2022, cường thịnh Incons tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thi công và ứng dụng những biện pháp quản trị, điều hành linh hoạt, thích hợp với tình hình mới.

• Kiên định với chiến lược phát triển đã trình bày với cổ đông qua các kỳ Đại hội, năm 2022, tổ chức đặt ra mục tiêu doanh thu thống nhất 7.458 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thống nhất 265 tỷ đồng, tuần tự tăng trưởng 21% và 10% so với kết quả thực hành năm 2021. Kế hoạch này đã được ĐHĐCĐ tán thành thông qua.

• Chương trình ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt và CBNV đã có những đóng góp cho sự phát triển của tổ chức. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 2.673.492 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

• Để tăng cường năng lực về vốn, Đại hội đã thông qua phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với thời gian thực hành kéo dài đến hết quý 2/2023. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ tổ chức dự kiến đạt 1.168 tỷ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2021. Số tiền thu được từ đợt phát hành giúp tổ chức mở rộng quy mô sản xuất mua bán, củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, tổ chức cũng sẽ tăng cường đầu tư vào công nghệ nhằm hỗ trợ quản lý thi công và đảm bảo tăng trưởng vững bền,

• Song hành cùng hoạt động sản xuất mua bán, cường thịnh Incons luôn chú trọng việc kiện toàn cơ chế quản trị và đề cao trách nhiệm với cổ đông. ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê chuẩn việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Như vậy, tổ chức sẽ chi gần 107 tỷ đồng trong năm 2022 để trả cổ tức cho cổ đông.

• Bên cạnh đó, Đại hội cũng thống nhất thông qua các nội dung hiểm yếu khác như Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; Các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan; Thù lao của HĐQT, BKS và Người quản trị tổ chức; Điều chỉnh danh mục ngành nghề mua bán.

Lần đầu tiên tổ chức kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã cho thấy những nỗ lực của Ban lãnh đạo cường thịnh Incons trong việc sáng tỏ hóa thông tin, tạo điều kiện cho tất cả cổ đông được tham gia, phát biểu ý kiến đối với các vấn đề hiểm yếu của tổ chức. Phần Thảo luận tại Đại hội đã diễn ra trong không khí sôi nổi và mang tính xây dựng khi tất cả các vấn đề quan tâm của cổ đông đều được Ban Chủ tọa giải đáp thỏa đáng.

Đại hội cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons đồng thuận mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – tổ chức Cổ phần cường thịnh Incons

Chia sẻ với cổ đông tại Đại hội, ông Thiệu Lê Bình – Thành viên HĐQT cho biết với giá trị hợp đồng chuyển tiếp (backlog) 120.000 tỷ tới năm 2026 đã được HĐQT tính toán và dự phóng dựa theo 2 tiêu chí: thứ nhất là dựa vào chiến lược, kế hoạch phát triển dự án của Tập đoàn, chiến lược hợp tác với các chủ đầu tư bên ngoài; thứ hai là dựa vào năng lực và sự phát triển của HTN. “Con số 120.000 tỷ đồng còn thay đổi dựa trên việc thương thuyết các hợp đồng thực tế. Giá trị đã ký sẽ được thực hành qua nhiều năm. Để đạt được con số đó, chúng tôi phải nâng cao năng lực và tăng quy mô của HTN một cách toàn diện, nhằm đảm bảo cho việc phát triển vững bền của HTN trong dài hạn” – ông Bình chia sẻ.

Đại hội cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons đồng thuận mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT tổ chức Cổ phần cường thịnh Incons giải đáp các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội

Liên quan đến chiến lược hạ tầng gắn liền với các khu thành phố, Chủ tịch tổ chức Cổ phần cường thịnh Incons – ông Nguyễn Đình Trung cho biết tổ chức đã chuẩn bị năng lực sẵn sàng để đẩy mạnh phát triển mảng này trong thời gian tới, qua đó định hình nên các khu thành phố mới đạt chuẩn mực quốc tế. Về chiến lược 2.0, ông Nguyễn Đình Trung khẳng định: “Thực chất của chiến lược này là khai thác thế mạnh của HTN về xây dựng, đầu tư. Chúng tôi có thể hợp tác với bất kỳ đối tác nào và cung cấp cho họ biện pháp trọn gói, từ dự án đầy đủ pháp lý cho tới khi ra thị trường. Như vậy, HTN không chỉ xây nhà đơn thuần và giao cho họ như các đơn vị khác mà kết hợp một quá trình để thể hiện rõ vai trò trong hệ sinh thái, trong đó HTN là đơn vị xây dựng, cường thịnh Land là đơn vị phát triển dự án & Property X là đơn vị bán hàng. Chính điều này tạo ra giá trị đặc biệt của HTN trên thị trường”.

Đại hội cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons đồng thuận mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 5.

Tập thể Ban lãnh đạo tổ chức Cổ phần cường thịnh Incons

Sau nửa ngày làm việc nghiêm trang và hiệu quả, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của cường thịnh Incons đã thành công tốt đẹp với tất cả các nội dung đều được thông qua với tỷ lệ tán thành tán thành cao, thể hiện niềm tin và sự đồng thuận của các cổ đông đối với kế hoạch sản xuất mua bán năm 2022 cùng năng lực điều hành của Ban lãnh đạo tổ chức. Đây sẽ là nền tảng để cường thịnh Incons sẵn sàng bứt phá, vươn xa trên hành trình kiến tạo những cộng đồng hạnh phúc và phồn vinh, vì một cuộc sống thịnh vượng và vững bền.

Cuối tháng 4/2022, tổ chức đã công bố kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế thống nhất tuần tự đạt 1.488 tỷ đồng và 43 tỷ đồng, tăng 28% và 14% so với cùng kỳ, bám sát chỉ tiêu mua bán quý 1 đã đề ra. Lưu ý rằng, theo tính chất chu kỳ của ngành xây dựng, quý 1 luôn là quý ghi nhận kết quả mua bán thấp nhất do liên quan của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Như vậy, tổ chức đã hoàn thành 20% kế hoạch về doanh thu và 16% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kế hoạch vừa được Đại hội thông qua.

Click: Xem thêm

Trả lời