Đáng tiếc!

Đáng tiếc!

Đáng tiếc là cuốn sách để các trường trên cả nước lựa chọn dạy cho học trò lần đầu bước vào bậc tiểu học đã biến những bài học giáo dục thành bài học… phản giáo dục.

Đáng tiếc cho những tâm hồn trong trẻo bị vấy bẩn khi phải học hai bài Tập đọc mà thông tin là nêu ra là những mưu hèn, kế bẩn để biện minh cho sự lười biếng, trốn tránh việc làm (Hai con ngựa); hay để sát hại lẫn nhau (Cua, cò và đàn cá). Than ôi, tính trung thực, lòng nhân…

Full view

Trả lời