de xuat nha bang cung cap thong tin tai khoan

đề xuất nhà băng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan …

Tổng cục thuế mới đây có công văn đề xuất các nhà băng cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế.

  • Cổng Thông tin điện tử thuế dành cho nước ngoài dự kiến khai triển ngày 21.3
  • Siết thuế bất động sản, mua bán online
  • Đẩy mạnh thu thuế thương nghiệp điện tử xuyên biên cương

Click: Xem thêm

Trả lời