Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng thay đổi trình duyệt của bạn thành CHROME, FIREFOX, OPERA hoặc Internet Explorer.

Điều khoản và điều kiện

Terms Conditions

Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng bạn đến với HOT!


Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web của HOT tại https://hot.net.vn.


Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng HOT nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này.


Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo Từ chối trách nhiệm này và tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập trên trang web này và tuân thủ các điều khoản của Công ty và điều kiện. “Công ty”, “Bản thân”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách thích hợp nhất với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp với và tuân theo luật hiện hành của Việt Nam. Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào ở trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy/cô ấy hoặc chúng, được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau.


Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách truy cập HOT, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách quyền riêng tư của HOT.


Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được trang web của chúng tôi sử dụng để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.


Trừ khi có quy định khác, HOT và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên HOT. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập trang này từ HOT cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng mình theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.


Bạn không được:

 • * Tái bản tài liệu từ HOT
 • * Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ HOT
 • * Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ HOT
 • * Phân phối lại nội dung từ HOT


Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày của hợp đồng này.


Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến ​​và thông tin trong các lĩnh vực nhất định của trang web. HOT không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Bình luận trước khi chúng hiện diện trên trang web. Các bình luận không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của HOT, các đại lý và/hoặc các chi nhánh của nó. Bình luận phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của người đăng quan điểm và ý kiến ​​của họ. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, HOT sẽ không chịu trách nhiệm đối với Nhận xét hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, thiệt hại hoặc chi phí gây ra và/hoặc phải gánh chịu do bất kỳ việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc sự xuất hiện của Nhận xét về điều này trang web.


HOT có quyền giám sát tất cả các Nhận xét và xóa bất kỳ Nhận xét nào có thể được coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.


Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

 • * Bạn có quyền đăng bài/sản phầm và các bài/sản phầm không vi phạm pháp luật
 • * Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy
 • * Nhận xét không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào
 • * Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào khác là sự xâm phạm quyền riêng tư
 • * Nhận xét sẽ không được sử dụng để lôi kéo hoặc quảng bá kinh doanh hoặc hoạt động tùy chỉnh hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.


Theo đây, bạn cấp cho HOT giấy phép không độc quyền để sử dụng, tái tạo, chỉnh sửa và cho phép người khác sử dụng, tái tạo và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới bất kỳ hình thức, định dạng hoặc phương tiện nào.


Liên kết siêu liên kết với Nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • * Các cơ quan chính phủ
 • * Công cụ tìm kiếm
 • * Các tổ chức tin tức
 • * Các nhà phân phối danh bạ trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi theo cách tương tự như họ siêu liên kết đến Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác
 • * Các Doanh nghiệp được Công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ việc kêu gọi các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết với trang web của chúng tôi.


Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin Trang web khác, miễn là liên kết:

 • a) Không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào
 • b) Không ngụ ý sai sự thật về việc tài trợ, chứng thực hoặc chấp thuận cho bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên liên kết
 • c) Phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.


Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

 • * Nguồn thông tin về người tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp thường được biết đến
 • * Trang web cộng đồng
 • * Các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện
 • * Nhà phân phối danh bạ trực tuyến
 • * Cổng internet
 • * Công ty kế toán, luật và tư vấn; và
 • * Các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.


Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng:

 • (a) Liên kết sẽ không khiến chúng tôi có cái nhìn không thuận lợi đối với bản thân hoặc đối với các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi
 • (b) Tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi
 • (c) Lợi ích cho chúng tôi từ khả năng hiển thị của siêu kết nối bù đắp cho sự vắng mặt của HOT
 • (d) Liên kết nằm trong ngữ cảnh của thông tin tài nguyên chung.


Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết:

 • (a) Không lừa đảo theo bất kỳ cách nào
 • (b) Không ngụ ý sai sự thật về việc tài trợ, chứng thực hoặc chấp thuận cho bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên liên kết
 • (c) Phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.


Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và muốn liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail tới HOT. Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL của trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào bạn định liên kết đến Trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết. Chờ 2-3 tuần để có phản hồi.


Các tổ chức được chấp thuận có thể siêu liên kết đến Trang web của chúng tôi như sau:

 • * Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi
 • * Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất được liên kết với
 • * Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về Trang web của chúng tôi được liên kết với điều đó có ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.


Không được phép sử dụng biểu trưng của HOT hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.


iFrames

Nếu không có sự chấp thuận trước và cho phép bằng văn bản, bạn không được tạo các khung xung quanh các Trang web của chúng tôi làm thay đổi cách trình bày hoặc hình thức trực quan của Trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm pháp lý về nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước tất cả các khiếu nại đang gia tăng trên Trang web của bạn. Không có (các) liên kết nào xuất hiện trên bất kỳ Trang web nào có thể được hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm hoặc vi phạm, nếu không thì vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm hoặc vi phạm khác, bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.


Bảo lưu quyền

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn chấp thuận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền tuân theo các điều khoản và điều kiện này và đó là chính sách liên kết bất kỳ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Xóa các liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên Trang web của chúng tôi gây khó chịu vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời trực tiếp bạn.


Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; chúng tôi cũng không hứa đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.


Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có nội dung nào trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

 • * Giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân
 • * Hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc trình bày sai sự thật
 • * Giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành
 • * Loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không bị loại trừ theo luật hiện hành.


Các giới hạn và cấm trách nhiệm pháp lý được đặt ra trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này:

 • a) Tuân theo các khoản trên.
 • b) Chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, sai sót và vi phạm nghĩa vụ luật định.


Miễn là trang web và các thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Lên trên <center>Download App</center>
Download App