Dong LUNA mat gan het gia tri

Đồng LUNA mất gần hết giá trị

Chỉ trong vài giờ, giá đồng LUNA của dự án Terra rớt thê thảm xuống dưới mức 1 USD.

  • Gucci chấp thuận tính sổ bằng tiền điện tử
  • Ủy viên EU kêu gọi nguyên tắc chung toàn cầu đối với tài sản tiền điện tử
  • 5 sai sót ‘dân chơi’ tiền điện tử cần tránh

Click: Xem thêm

Trả lời