Facebook khoa tai khoan chua bat chuc nang Protect

Facebook khóa tài khoản chưa bật chức năng Protect

Một số người dùng phản ánh họ chẳng thể thiết lập Facebook Protect, thậm chí là bị khóa tài khoản dù đã bật tính năng này.

  • Úc kiện Meta
  • Kính Facebook Ray-Ban Stories tăng thời gian quay video
  • Meta khai triển loạt công cụ giám sát dành cho phụ huynh

Click: Xem thêm

Trả lời