Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng thay đổi trình duyệt của bạn thành CHROME, FIREFOX, OPERA hoặc Internet Explorer.

Đăng ký tài khoản

1. Truy cập https://hot.net.vn/dang-ky/

Điền đầy đủ thông tin:
– Tên:
– Số điện thoại:
– Email:
– Mật khẩu:
Chọn: Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện

2. Sau khi đăng ký vào Email kích hoạt

Đăng nhập

1. Truy cập https://hot.net.vn/dang-nhap/

Điền thông tin:
– Email:
– Mật khẩu:

Chọn: Đăng Nhập

Đăng sản phẩm

1. Truy cập https://hot.net.vn/dang-tin/

Điền đầy đủ thông tin cho các bước:
1. Bước 1
2. Bước 2
3. Bước 3

Sau khi đăng tin sẽ được xét duyệt trước khi hiện nội dung sản phẩm.

Mua Gói Quảng cáo

Truy cập https://hot.net.vn/gia-goi-quang-cao/
– Chọn gói quảng cáo theo nhu cầu của bạn
– Tiến hành thanh toán
– Điền đầy đủ thông tin
– Tiến hành đặt hàng

BUMP UP Sản phẩm

Truy cập: https://hot.net.vn/ho-so/
– Vào SẢN PHẨM CỦA TÔI/Sản phẩm của tôi
– Chọn Sản phẩm
– Chọn BUMP UP

Đấu giá sản phẩm

– Chọn sản phẩm thuộc thể loại đấu giá
– Chọn “Giá thầu”
– Nhập giá đấu thầu
– Nhập Bình luận
– Chọn gởi

Lên trên <center>Download App</center>
Download App