Giao thong va logistics lam cham su phat trien vung

Giao thông và logistics làm chậm sự phát triển vùng ĐBSCL

Ngày 18.3, tại Long An, Phòng thương nghiệp – Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức “Tọa đàm phát triển cảng biển và logistics ĐBSCL”.

  • Giao thông “níu chân” ĐBSCL
  • Tháo gỡ bế tắc cho nông nghiệp ĐBSCL
  • Nhiều lợi thế, vì sao ĐBSCL chưa phát triển ?

Click: Xem thêm

Trả lời