tienmat 223

giấy tờ chuyển nhượng nhà đất bị tồn đọng do ngành thuế

Đó là khẳng định của Sở TN-MT TP.HCM trong báo cáo gửi UBND TP.HCM về một số nội dung liên quan chống thất thu trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

  • Không được kéo dài thời hạn giải quyết tính thuế chuyển nhượng bất động sản
  • giấy tờ chuyển nhượng bất động sản kéo dài, dân phải đóng thuế thay vì được miễn
  • ‘Tiền phòng, hậu kiểm’ đối với giấy tờ khai thuế chuyển nhượng bất động sản

Trả lời