Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng thay đổi trình duyệt của bạn thành CHROME, FIREFOX, OPERA hoặc Internet Explorer.

Gói Quảng Cáo

Chọn Gói quản cáo

Chọn gói đăng ký quảng cáo phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn.

Gói Bump Up 10K

10,000 ₫
 • Hạn sử dụng: Cả đời
 • Sản phẩm đơn giản: 0
 • Sản phẩm nổi bật: 0
 • Số Bump-up: 33
 • Số lần đặt giá thầu: 1
 • Số hình ảnh: 10
 • URL video: Có
 • Cho phép Tags: Có
 • Danh mục: Tất cả
Chọn kế hoạch

Gói Bump Up 20K

20,000 ₫
 • Hạn sử dụng: Cả đời
 • Sản phẩm đơn giản: 0
 • Sản phẩm nổi bật: 0
 • Số Bump-up: 68
 • Số lần đặt giá thầu: 2
 • Số hình ảnh: 10
 • URL video: Có
 • Cho phép Tags: Có
 • Danh mục: Tất cả
Chọn kế hoạch

Gói Bump Up 30K

30,000 ₫
 • Hạn sử dụng: Cả đời
 • Sản phẩm đơn giản: 0
 • Sản phẩm nổi bật: 0
 • Số Bump-up: 104
 • Số lần đặt giá thầu: 3
 • Số hình ảnh: 10
 • URL video: Có
 • Cho phép Tags: Có
 • Danh mục: Tất cả
Chọn kế hoạch

Gói Nổi Bật 60K

60,000 ₫
 • Hạn sử dụng: 7 Ngày
 • Sản phẩm đơn giản: 0
 • Sản phẩm nổi bật: 1
 • Số Bump-up: 0
 • Số lần đặt giá thầu: 1
 • Số hình ảnh: 10
 • URL video: Có
 • Cho phép Tags: Có
 • Danh mục: Tất cả
Chọn kế hoạch

Gói Nổi Bật 120K

120,000 ₫
 • Hạn sử dụng: 15 Ngày
 • Sản phẩm đơn giản: 0
 • Sản phẩm nổi bật: 1
 • Số Bump-up: 0
 • Số lần đặt giá thầu: 2
 • Số hình ảnh: 10
 • URL video: Có
 • Cho phép Tags: Có
 • Danh mục: Tất cả
Chọn kế hoạch

Gói Nổi Bật 180K

180,000 ₫
 • Hạn sử dụng: 30 Ngày
 • Sản phẩm đơn giản: 0
 • Sản phẩm nổi bật: 1
 • Số Bump-up: 0
 • Số lần đặt giá thầu: 3
 • Số hình ảnh: 10
 • URL video: Có
 • Cho phép Tags: Có
 • Danh mục: Tất cả
Chọn kế hoạch
Lên trên <center>Download App</center>
Download App