danso 2 1464

Hàn Quốc và Trung Quốc trước thách thức 'thiếu người'

Tỷ lệ sinh giảm mạnh ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc, là 2 quốc gia đang có dân số già đi nhanh chóng, trong khi nỗ lực của chính phủ chưa giải quyết được những vấn đề cơ bản nhất.

  • Để con trai sớm có vợ, ông bố Trung Quốc hứa cho gần 20 bất động sản
  • Thái Lan đau đầu trước tình trạng dân số giảm
  • Trung Quốc ra chính sách mới cho phép mỗi gia đình sinh đến 3 con

Click: Xem thêm

Trả lời