Hanh trinh dat dinh 67000 USD cua Bitcoin

Hành trình đạt đỉnh 67.000 USD của Bitcoin


Tròn 13 năm sau khi xuất hiện và “khai phá” thị trường tiền điện tử, Bitcoin đạt đỉnh 66.998 USD mỗi đồng cuối tháng 10.

Click: Xem thêm

Trả lời