HHV: Muốn đi chung để đi xa

HHV: Muốn đi chung để đi xa

HHV: Muốn đi chung để đi xaXuất phát từ bệ phóng là nền tảng văn hóa đặc biệt (từ công ty mẹ Tập đoàn Đèo Cả), để đề ra chiến lược đa dạng hoá nhiều lĩnh vực và hợp tác phát triển cùng nhiều doanh nghiệp, HHV đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác uy tín, có tiềm lực nhằm mở rộng thị trường, đảm bảo phát triển vững bền lâu dài, hai bên cùng có lợi.

Click: Xem thêm

Trả lời