Huong vi que huong Ca nha nga ba muong

Hương vị quê hương: Cá nhá ngã ba mương

“Cá nhá” không phải là tên cá. Nó chỉ các loại cá đồng được đánh bẫy bằng cái nhá. Về Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) mùa mưa, bạn sẽ thấy những cái nhá đặt ở ngã ba mương.

  • Hương vị quê hương: Ngọt ngào chuối kho
  • Hương vị quê hương: Đã nghe trong gió mùi nem tết thân thương
  • Hương vị quê hương: Tết xứ Nẫu trong nồi cá đồng kho

Click: Xem thêm

Trả lời