Huong vi que huong Gio nom gom muc trung

Hương vị quê hương: Gió nồm gom mực trũng

Làng quê hây hẩy gió nồm. Bậc cao niên ngồi bên hiên nhà nói cùng cháu con: “Gió nồm gom mực trũng vào vùng biển gần bờ. Ngư dân đánh lưới mành chắc trúng lắm đây!”.

  • Hương vị quê hương: Cháo nghêu sông Cổ Cò
  • Hương vị quê hương: Tắc dầm giải nhiệt
  • Khoai ngào… dạt dào nhớ thương

Click: Xem thêm

Trả lời