15a 3035

Hương vị quê hương: Lên tiên giới ăn mít trộn

Xin nói rõ, tiên giới ở đây không phải là chốn “bồng lai” của Từ Thức trong một lần đi lạc lên cõi tiên trong huyền thoại xưa, mà là làng cổ Lộc Yên, thuộc xã tiên giới, H.Tiên Phước, Quảng Nam.

  • Hương vị quê hương: Thơm lừng đậu khế xào nấm
  • Khô củ trút
  • Hương vị quê hương: Cá mè nấu canh chua

Click: Xem thêm

Trả lời