3604 9957

iOS 16 không đủ thuyết phục người dùng Android chuyển sang iPhone

iOS 16 được xem là một sự tiến hóa thay vì một cuộc cách mệnh cho người dùng iPhone, và điều này khó có thể khiến người dùng Android quyết định đổi nền tảng.

  • Những tính năng ẩn thú vị trong iOS 16
  • vì sao iPhone mất nhiều thời gian để tự động cài đặt bản cập nhật?
  • Những thất bại nặng nề trên điện thoại Android

Click: Xem thêm

Trả lời