Kaspersky Safe Kids dat chung thuc bao ve tre nho

Kaspersky Safe Kids đạt chứng thực bảo vệ trẻ nhỏ

Dựa trên hiệu suất sử dụng vào năm 2021, Kaspersky Safe Kids đã được AV-TEST công nhận là có sự phân chia toàn diện các tính năng cấp thiết để bảo vệ trẻ em trên các thiết bị Android, Windows và iOS.

  • Windows Defender ‘thất vọng’ tại AV-TEST Award 2021
  • 43% doanh nghiệp không bảo vệ nền tảng IoT đầy đủ
  • Số lượng mối đe dọa trực tuyến tại Việt Nam đang giảm

Click: Xem thêm

Trả lời