Keysight cung cap bien phap xac nhan hop chuan PCIe

Keysight cung cấp biện pháp xác nhận hợp chuẩn PCIe 5.0 và 6.0

Keysight Technologies vừa công bố biện pháp đo kiểm PCIe toàn diện dành cho các kỹ sư phát triển kỹ thuật số cấp cao, có khả năng hỗ trợ mô phỏng, tìm đường, đo kiểm xác nhận hợp chuẩn và tuân thủ các thiết kế PCIe.

  • Keysight cung cấp biện pháp đo tỷ lệ bit lỗi đầu tiên
  • Keysight đo sạc pin cho xe điện với phần mềm Scienlab mới
  • Keysight công bố cuộc thi sáng tạo thiết bị bảo mật IoT

Click: Xem thêm

Trả lời