Mo cua them 3 cho Bau Sen Tan Kieng Cu

Mở cửa thêm 3 chợ Bàu Sen, Tân Kiểng, Cư xá nhà băng

Từ ngày 10 – 15.1, trên địa bàn thành phố sẽ mở lại thêm 3 chợ, gồm: chợ Bàu Sen (quận 5), chợ Tân Kiểng 1 và chợ Cư xá nhà băng (quận 7).

  • Chợ đầu mối tối thiểu phải rộng 10.000m2
  • Chợ đầu mối Thủ Đức mở lại, 600 tấn hàng về mỗi ngày
  • Vẫn còn 50 chợ truyền thống đóng cửa

Click: Xem thêm

Trả lời