Mot cau chuyen thanh cong

Một câu chuyện thành công

Sau 20 năm, sự ra đời và phát triển của euro đã chứng tỏ là một câu chuyện rất thành công của EU bởi đầu tiên trên 3 phương diện.

Thứ nhất, euro đã nhanh chóng trở nên một hình ảnh đại diện cho EU, hiện thân và tạo động lực hiểm yếu cho EU thực hành mục tiêu hợp tác, liên kết và nhất thể hóa châu lục. Loại tiền này hiện giờ đã gắn liền với EU, chia sẻ số phận thăng trầm với EU. Euro cũng đã trở nên chẳng thể thiếu đối với EU nên khi lâm vào khủng hoảng thì phải cứu bằng mọi giá.

Một câu chuyện thành công - ảnh 1

Thứ hai, loại tiền này đã trở nên tiền tệ hiểm yếu thứ 2 trên thế giới, sau USD. Hiện tại, euro chiếm khoảng 20% dự trữ ngoại tệ của các quốc gia và ngày càng được sử dụng nhiều hơn.

n

Thứ ba, euro đã trải qua khủng hoảng và EU đã chứng tỏ khả năng cứu euro khỏi khủng hoảng. Sau đó, thông qua chính sách tiền tệ của nhà băng T.Ư châu Âu, loại tiền này đóng vai trò rất hiểm yếu giúp EU khôi phục tăng trưởng kinh tế và thương nghiệp từ sau khủng hoảng tài chính và nợ công, cũng như trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây liên quan lớn.

Sau 20 năm, EU có thể kiêu hãnh về euro. Theo thời gian, ý nghĩa chiến lược của việc gây dựng tiền tệ chung càng bộc lộ rõ đối với EU. Dù vậy, EU vẫn phải nhanh chóng khắc phục điểm dễ bị thương tổn nhất ở euro là một số thành viên EU không tuân thủ đầy đủ các tiêu chí, điều kiện làm nền tảng cho sự tồn tại và cường thịnh của euro.

Pháp hạ cở EU khỏi Khải Hoàn MônClick: Xem thêm

Trả lời