xbox 3704

Một số thông tin rò rỉ về máy chơi game Xbox mới

Thiết bị mới được gọi là ‘Keystone’ và nó hoạt động rất khác với Xbox Series X.

  • Tay cầm Xbox nhận được khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ hơn
  • Anh có kế hoạch điều tra chống độc quyền với Google và Apple
  • Microsoft công nhận công đoàn của Raven Software

Click: Xem thêm

Trả lời