My cong bo bao cao tiep tuc danh gia Viet

Mỹ công bố báo cáo, tiếp tục đánh giá Việt Nam không thao túng tiền tệ

Mỹ công bố báo cáo, tiếp tục đánh giá Việt Nam không thao túng tiền tệ - Ảnh 1.

Bộ Tài chính Mỹ ở thủ đô Washington D.C – Ảnh: REUTERS

Báo cáo được công bố trên trang chủ của Bộ Tài chính Mỹ. Báo cáo đánh giá các chính sách của các đối tác thương nghiệp lớn, chiếm hơn 80% kim ngạch hàng hóa thương nghiệp và dịch vụ của Mỹ, trong 4 quý tính đến tháng 6-2021.

Theo đó, căn cứ Đạo luật Cạnh tranh và thương nghiệp Omnibus năm 1988, báo cáo kết luận rằng không có đối tác thương nghiệp lớn nào của Mỹ thao túng tỉ giá hối đoái giữa đồng nội tệ với đồng USD của Mỹ nhằm mục tiêu ngăn cản việc điều chỉnh cán cân tính sổ hoặc nhằm giành lợi thế cạnh tranh không công bằng trong hoạt động thương nghiệp quốc tế.

Trong đó, Việt Nam và vùng bờ cõi Đài Loan đáp ứng cả 3 tiêu chí về thặng dư thương nghiệp, thặng dư tài khoản vãng lai và can thiệp tỉ giá hối đoái căn cứ Đạo luật Xúc tiến và tăng cường thương nghiệp năm 2015.

Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục kết hợp với Việt Nam và vùng bờ cõi Đài Loan để giải quyết các quan ngại của Washington. Bộ Tài chính Mỹ tỏ bày “hài lòng với tiến bộ mà Việt Nam đạt được tính đến thời khắc này”, trong khi tiếp tục quá trình can dự được khởi động hồi tháng 5 với Đài Loan.

Trước đó, trong báo cáo tương tự công bố tháng 4 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ, theo đó xác định trong giai đoạn đánh giá năm 2020, không có đủ bằng cớ, dấu hiệu cho thấy Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của Đạo luật Cạnh tranh và thương nghiệp Omnibus năm 1988.

Click: Xem thêm

Trả lời