Nam 2025 tai su dung tai che xu ly 85

Năm 2025, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh

Theo đó, Đề án đặt ra mục tiêu là góp phần cụ thể hóa giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP ít ra 15% vào năm 2030 so với năm 2014, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Cụ thể, mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ hỗ trợ xây dựng lối sống xanh, khuyến khích phân loại rác thải và xúc tiến tiêu dùng vững bền. Đến năm 2025, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương so với giai đoạn trước đây; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Tăng đáng kể năng lực tái chế rác thải hữu cơ ở thành thị và nông thôn. Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân trong sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

Năm 2025, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh - ảnh 1

3 năm nữa, tỷ lệ tái sử dụng, tái chế, xử lý lượng chất thải nhựa phát sinh lên đến 85%

Đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thành thị được thu lượm, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn đạt 50%; 100% rác thải hữu cơ ở thành thị và 70% rác thải hữu cơ ở nông thôn được tái chế; không làm phát sinh việc chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt từ các mô hình kinh tế tuần hoàn ở thành thị; tối đa hóa tỷ lệ nước thải thành thị được thu lượm và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định ở các khu thành thị.

n

Bên cạnh đó, đề án cũng nhấn mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ góp phần xung yếu vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, thời cơ phát huy năng lực, cải thiện năng suất lao động và thu nhập của người lao động.

Muốn vậy, đề án giúp tăng cường nhận thức, sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với mô hình kinh tế tuần hoàn, giúp “xúc tiến” xanh hóa các ngành kinh tế. Đến năm 2025, các dự án kinh tế tuần hoàn bước đầu đi vào thực hành và phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội, công nghệ và môi trường; đóng góp vào phục hồi các tài nguyên tái hiện được, giảm tiêu hao năng lượng, tăng tỷ trọng năng lượng tái hiện trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp, tỷ lệ che phủ rừng, tăng cường tỷ lệ tái chế rác thải, tăng cường tỷ lệ nội địa hóa của các sản phẩm nông, lâm, thủy sản và công nghiệp xuất khẩu. Đến năm 2030, các dự án kinh tế tuần hoàn trở nên một động lực cốt yếu trong giảm tiêu hao năng lượng sơ cấp, có năng lực tự chủ phần lớn hoặc toàn bộ nhu cầu năng lượng dựa trên năng lượng tái hiện, và trong tăng cường tỷ lệ che phủ rừng.

Nhiệm vụ, biện pháp cụ thể khác của Đề án là chủ động trao đổi với các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức quốc tế để kiếm tìm thời cơ tiếp cận tri thức, kỹ năng và nguồn lực phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua các dự án thí nghiệm, các dự án về công nghệ, dịch vụ (công nghệ thông tin, môi trường…) thân thiện. Tăng cường đối thoại công – tư về phát triển kinh tế tuần hoàn, trên cơ sở phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; tìm hiểu nhu cầu, vướng mắc của doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ. Rà soát, hoàn thiện khung chính sách và pháp lý nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tuần hoàn…

Click: Xem thêm

Trả lời