Nen tang tich hop chia se du lieu quoc gia

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia góp phần tiết kiệm hàng tr…

Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 3-3 đã ban hành Văn bản số 677/BTTTT-THH chỉ dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Văn bản được gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo về Chính phủ điện tử năm 2018, 2020 của liên kết quốc, dữ liệu ngày càng trở nên xung yếu trong việc phát triển các dịch vụ hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Chia sẻ dữ liệu là điều kiện tiên quyết để cung cấp dịch vụ số, đơn giản hóa quy trình, thay đổi mô hình tổ chức, cách thức cung cấp dịch vụ.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia góp phần tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 1.

Mô hình kết nối quốc gia thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đã xác định rõ ý kiến phát triển dữ liệu trong Chính phủ số, đó là: “Dữ liệu là tài nguyên mới. Cơ quan nhà nước mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Các cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ dữ liệu để người dân chỉ phải khai báo, cung cấp dữ liệu một lần cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ công cần yếu”.

Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, đặc biệt là dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương sẽ giúp tối đa hóa giá trị dữ liệu; nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp thông tin thủ công, nhiều lần cho cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ; tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí.

Theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, việc kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương trên quy mô quốc gia phải thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. thực hành nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, đưa Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP-National Data Exchange Platform) vào sử dụng, phục vụ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

Hiện tại, đã kết nối với hơn 90 bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; 10 Cơ sở dữ liệu, 8 hệ thống thông tin; năm 2021 đạt 180.919.031 giao dịch thực hành thông qua NDXP; hàng ngày có khoảng 500 ngàn giao dịch thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Với mỗi giao dịch sẽ giúp người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp, kê khai thông tin nhiều lần; giúp công chức, viên chức, người lao động không phải nhập dữ liệu, tổng hợp dữ liệu trên nhiều phần mềm khác nhau; giúp lãnh đạo có thông tin tổng hợp, thống nhất, tin cậy để có quyết định kịp thời, hiệu quả; giúp tăng cường sử dụng lại dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí. giả như với mỗi giao dịch giúp tiết tiệm 3.000 đồng cho xã hội (phí tổn di chuyển đến-về chỗ chứng thực giấy tờ bản giấy, phí tổn chứng thực giấy tờ, thời gian chờ, phí tổn xử lý của công chức; chưa kể phí tổn thời cơ, phí tổn lưu trữ giấy tờ bản giấy…), năm 2021 việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã góp phần tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng cho xã hội.

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, thực tiễn tổ chức khai triển kết nối, chia sẻ dữ liệu thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 677/BTTTT-THH về việc chỉ dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản chỉ dẫn trên sẽ giúp việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước được thống nhất, tối ưu, thuận tiện cho việc quản lý, vận hành, duy trì, đảm bảo an toàn thông tin mạng các kết nối trên quy mô toàn quốc.

Văn bản số 677/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm 2 phụ lục chỉ dẫn chi tiết. Trong đó, Phụ lục 1 “chỉ dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia” nêu rõ phạm vi vận dụng, đối tượng vận dụng cũng như tổng quan về Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), đồng thời phân định rõ vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương và Ban Cơ yếu Chính phủ trong tổ chức quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin mạng các thành phần phục vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu với NDXP.

Ngoài ra, Phụ lục 1 cũng xác định rõ các yêu cầu kỹ thuật để kết nối với NDXP; chỉ dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu theo mô hình tập trung; chỉ dẫn chia sẻ dữ liệu theo mô hình phân tán; Tổ chức giám sát và đối soát giao dịch

Phụ lục 2 “chỉ dẫn kết nối nền tảng phân tán” trình bày chi tiết kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu theo mô hình phân tán. Phụ lục đưa ra những chỉ dẫn cụ thể về cài đặt máy chủ kết nối, chia sẻ dữ liệu phân tán; chỉ dẫn khai triển dịch vụ chia sẻ dữ liệu; chỉ dẫn khai thác dịch vụ.

Việc tạo lập, kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước có ý nghĩa hết sức xung yếu, tạo tiền đề xúc tiến chuyển đổi số nhanh tại Việt Nam trên cả 3 trụ cột chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đây cũng là một trong các nội dung chính được Bộ Thông tin và Truyền thông sử dụng để đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương hằng năm.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất trong quá trình thực hành, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Bộ thông qua đơn vị đầu mối là Cục Tin học hóa để chỉ dẫn, kết hợp giải quyết.Click: Xem thêm

Trả lời