Nga bai binh bo tran quanh Ukraine

Nga bài binh bố trận quanh Ukraine


Quân đội Nga khai triển nhiều xe tăng, thiết giáp và pháo trên ba hướng bao quanh Ukraine, với lực lượng ước tính khoảng 100.000 người.

Click: Xem thêm

Trả lời