nguoi lam nong trong rung lim lay nam

người làm nông trồng rừng lim lấy nấm

Gốc lim chết khởi đầu cho ra những cây nấm. “Rừng gỗ lim thiệt hại lớn, song tôi chăm sóc để chúng phát triển. Cây nào sống để lâu ngày có giá trị, cây nào chết ra nấm tôi thu hoạch”, ông Hoa nói và chia sẻ sau này thu hoạch gỗ lim phục vụ nuôi trồng nấm.

Đầu tháng 10/2010, Sở Y tế Quảng Nam có văn yêu cầu Viện dược chất (Bộ Y tế) kiểm tra chất lượng và tác dụng sinh của nấm lim xanh Quảng Nam. Sau ba tháng, ông Nguyễn Minh Khởi (Viện trưởng dược chất) phúc đáp đây là nấm linh chi tự nhiên, tên khoa học Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., thuộc họ nấm lim (Ganodermataceae).

Viện dược chất khuyến cáo người dân dùng nấm linh chi theo chỉ dẫn đã có trong các tài liệu chính thống về dược chất như Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam (GS-TS Đỗ Tất Lợi); Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (Viện dược chất).

Click: Xem thêm

Trả lời