Nhieu nguoi tre phia Nam dang dau tu bat dong

Nhiều người trẻ phía Nam đang đầu tư bất động sản


Giao dịch bất động sản các tỉnh phía Nam đang xuất hiện nhóm khách hàng rất trẻ ở độ tuổi dưới 30 và tăng cao ở nhóm 31-45 tuổi.

Click: Xem thêm

Trả lời