icon print 3 37

Nhiều ứng dụng số phục vụ doanh nghiệp

Mới đây, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng nghiên cứu và phát triển biện pháp hợp đồng điện tử VNPT eContract. biện pháp này giúp doanh nghiệp, người dân giảm đáng kể tổn phí và thời gian giao dịch, khởi tạo, thương thảo, ký kết và quản lý lưu trữ, kiếm tìm hợp đồng; dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc khách hàng cũng như mở rộng mua bán tại thị trường trong nước và quốc tế.

VNPT eContract bao gồm các thành phần quản lý user account các bên giao ước, quản lý quá trình thương thảo điều khoản hợp đồng, thống nhất hợp đồng và tiến hành ký kết bằng cớ thư số (CA) hoặc xác minh định danh eKYC và ký điện tử. 


B.Trân
Click: Xem thêm

Trả lời